Boktipset-Money: Master the Game

Napeleon Hills bok Think and Grow Rich från år 1937 nämns ofta som en av de bästa böcker som skrivits inom området självhjälp. Under två årtionden i början av 1900-talet intervjuade Napoleon Hill 500 av den tidens mest framstående individer, som Andrew Carnegie, Henry Ford och Thomas Edison för att reda ut hemligheten bakom deras framgångar. Han kom fram till att de alla delade samma fokusering på sina målsättningar och att det var detta i kombination med en brinnande vilja, tro på sin förmåga och envishet att uppnå dessa målsättningar som gjorde dem framgångsrika.

Hills budskap att helt vanliga människor kunde övervinna alla hinder och bli framgångsrika ingav hopp till en hel generation att läsare som kämpade sig igenom den stora depressionen på 30-talet och Think and Grow Rich blev en av de mest sålda böckerna genom alla tider.

Det är också denna bok som tjänat som inspiration när Tony Robbins, en av vår tids mest kända inspiratörer inom området nu släpper sin tredje bok Money: Master the Game. I denna har han tillsammans med egna erfarenheter i ämnet sammanställt visdomar från 12 av de mest framgångsrika investerarna i världen.

Enligt Robbins är boken inte en traditionell bok inom självhjälp, utan i denna bok skall man genom praktiska tips lära sig de tankemönster som behövs för att behärska ekonomiska frågor. Detta gör han både genom att metodiskt redogöra för typiska privatekonomiska misstag som vi gör och genom att visa hur vi kan bli bättre på att tänka som framgångsrika placerare vid olika situationer.

Som alltid när det handlar om amerikanska livscoacher blir man lite misstänksam när man först kommer i kontakt med dessa. Jag vet inte om det handlar om den överpositiva, spirituella inställningen till livet som till viss del står i kontrast till den nordiska mentaliteten eller vad det handlar om. Men det skall i alla fall erkännas att jag läser böcker från amerikanska livscoacher med en större skepsis än i jämförelse med motsvarande svenska författare.

Det oaktat skall det erkännas att Tony Robbins med denna bok har skapat en mycket läsvärd och bra bok både för de som är intresserad av ekonomi och självhjälp. Boken är också betydligt mer omfattande och djupgående än de flesta andra böcker som skrivits i området. När det gäller böcker som The Secret och liknande böcker inom området självhjälp känns det oftast som en upprepning på allt annat som skrivits tidigare inom området och de konkreta, verklighetstrogna tipsen uteblir.

Genom att inkludera verklig fakta och analyser kring hur man bör tänka givet olika scenarier, ger det boken en helt annan trovärdighet. Därför kan jag med gott samvete rekommendera boken till alla som är intresserade av att skapa sig en bättre ekonomisk framtid. Även om man kanske inte med böckers hjälp når fram till bokens ambitioner om ekonomiskt oberoende, så finns här många guldkorn att ta fasta på som gör en både mer eftertänksam och kunnig då det gäller ekonomiska frågor.

Nedan är ett lite klipp från en föreläsning som Tony Robbins höll år 2007.

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *