Bygg upp ditt personliga varumärke

Hur gör företag för att bygga upp sitt varumärke? Oftast genom att bygga upp en livsstil kring sina produkter och tjänster, ett sätt att leva som också du kan få ta del av genom att använda deras produkter/tjänster. Ord som förtroende och ansvarsfullhet är ofta ledord i det som man försöker förmedla för att nå en viss målgrupp.

Dessa ledord går oftast att hitta i beskrivningen av affärsidéen av ett företag och skall tjäna som ett verktyg både för de anställda inom organisationen och i kommunikationen med kunderna. Att klart uttrycka vem man är och vart man vill nå är en så naturlig del av varje framgångsrikt företag att ingen knappt ens reflekterar över det i det dagliga livet.

Men hur är det egentligen för privatpersoner? Min uppfattning är att det är rätt så ovanligt att människor aktivt medvetandegör de värderingar som man lever efter i sitt liv. Många har använt bibeln och guds ord som regelverk när det kommer till att bestämma de riktlinjer som man skall leva efter. Gott så, men i och med att allt fler väljer andra principer än de tio budorden har det även växt fram ett större behov av att man själv bestämmer sig för de principer som skall vägleda en i livet. Egentligen borde detta vara en rätt självklar del av varje människas liv. Att först göra klart för sig vem man är och vad man tror på och sedan bestämma vilka mål man vill uppnå i livet borde vara en självklar del av varje människas liv. Jag säger inte att det alltid är enkelt, men i alla fall borde man sträva efter det.

Vi kan alla ta lärdom av de metoder som företag använder i sin marknadsföring också när det gäller att marknadsföra oss själva som personer. Det finns nämligen mycket att lära av den världen för att kunna få ut det maximala när det gäller att marknadsföra sig själv och maximera sitt eget så kallade varumärke. Studera några av affärsvärldens mest förtroendegivande varumärken och se om det går att överföra deras tillvägagångssätt i ditt eget liv.

Nyckelord som företag oftast använder sig av när de försöker bygga upp förtroende för sitt varumärke är tillförlitlighet, principfasthet, kompetens, ärlighet och integritet. Även för ens personliga varumärke kan man göra mycket ifall man lär sig de gyllene reglerna för att skapa förtroende.

Nedan är några idéer hur man kan använda dessa ledord för att bygga upp sitt eget personliga varumärke:

Målmedvetenhet. För det första behöver man vara medveten om vad man vill uppnå och vem man vill bli. Men utan att noggrannare gå in på varför man vill uppnå en viss dröm eller bli en viss person, dvs. utan att på djupet gå in på de värderingar som man lever efter, finns det en risk för att ens drömmar aldrig kommer att uppfyllas. Det är ju oftast så att ifall de mål som man har i livet går emot det som man tror på och de övertygelser man har så kommer det att finnas en risk att man ger upp sina drömmar vid de första motgångarna som man möter på.

Var konsekvent. Sedan när man verkligen bestämt sig för att satsa på en viss sak är det mycket viktigt att man följer en konsekvent linje för att få rätt image kring sitt varumärke. I detta ingår främst ens beteende och hur man uppfattas av sin omvärld. Men även stil, klädsel och andra yttre faktorer bidrar till hur omvärlden uppfattar en. Alla dessa faktorer samverkar till att skapa en bild av dig. Tänk på hur ett företag försöker vårda sitt varumärke. På samma sätt borde också du försöka att vårda den bild som du ger åt andra genom ditt yttre och ditt beteende. Företagen är i alla situationer oerhört rädda om sitt varumärke och ser det oftast som det viktigaste av allt att hålla en enhetlig bild utåt för att bevara värdet av sitt varumärke. Att varje dag påminna sig om vem man är och vem man vill bli är en viktig del av den strategiska planeringen för att nå sina mål. Ifall du vill komma till en viss position inom ditt företag, se till att redan nu bete dig som du förväntas bete dig när du är i den positionen och klä dig som du skulle klä dig om du var i den positionen. Så småningom kommer du även att befinna dig i den positionen.

Tillförlitlighet. Inget av det ovan nämnda kommer dock att bidra till långsiktig framgång ifall du inte är trovärdig. I detta sammanhang är ord som engagemang och att du verkligen gillar det du gör i nyckelposition. Det märks om du är engagerad och tror på dig själv och dina drömmar. Då kommer du också att ses som tillförlitlig och trovärdig av din omgivning.

Integritet. För att lyckas bibehålla sin tro på sig själv och sina åsikter i ett samhälle där man fullständigt överöses av åsikter från olika sociala medier krävs både självförtroende och integritet. Man skall vara öppen inför andras åsikter, men samtidigt är det viktigt att man låter sin magkänsla styra när det gäller vad man tror på.

Ärlighet. Med alla företagsskandaler som vi råkat ut för under det senaste årtiondet, framförallt inom finansbranschen, har människor blivit alltmer misstänksamma mot både företag och myndigheter. Det har därför växt fram ett behov av öppenhet och ärlighet i företagens kommunikation. Ifall det finns problem förväntas man ta fram dessa i offentligheten genast och inte gömma undan dessa. Det samma gäller för oss som privatpersoner. En person som erkänner sina brister och tillkortakommanden ses ofta som tillförlitlig och förtroendeingivande. Det betyder dock inte att du skall ägna ditt liv åt att klaga över dina brister och göra dig själv till en ”clown”. Men en hälsosam portion av självdistans är något som uppskattas i de flesta sammanhang. Ifall du är ärlig mot dig själv och andra finns det dock en stor chans att du på ett tillförlitligt sätt kan förmedla ditt budskap.

Det kan låta oerhört tråkigt att hålla på och tänka igenom de flesta av sina handlingar efter vissa förutbestämda principer. Jag tror dock att det inte är något som vi tar skada av att göra, tvärtom tror jag att de flesta mår bra av det. Som jag ser det är orsaken till att många mår dåligt idag att man inte har något egentligt mål med sin tillvaro och att man känner sig vilsen i tillvaron. Att klart veta vad man vill och att leva efter dessa principer ger en tillfredställelse som de flesta mår bra av att ha i sitt liv.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *