Dagens citat: Om ursäkter

Dagens citat är av Florence Nightingale och lyder enligt följande:

I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.

När man studerar skillnaden mellan framgångsrika personer och de som verkar ha problem med att nå sina målsättningar är det en sak som blir rätt iögonfallande. Man kommer att märka att ju mer framgångsrik en person är desto mindre benägen kommer den individen vara att ta till ursäkter för att berättiga sitt handlande. Oftast vet dessa personer att en ursäkt, hur bra den än stämmer, kan bli en självuppfyllande profetia ifall den upprepas tillräckligt ofta.

Detta fenomen är tätt förknippat med den så kallade offermentaliteten som finns hos så många i dagens samhälle. När personer som lider av denna offermentalitet inte lyckas så bra som förväntat börjar de genast söka efter förklaringar till misslyckandet. Åldern? Tidsbrist? Skolningen? Eller ännu bättre, omgivningen! När de sedan valt en ”bra” ursäkt är det lätt hänt att de fastnar vid ursäkten och upprepar den gång på gång för att förklara varför man inte lyckas. Först kanske personen ifråga innerst inne vet att det handlar om en lögn. Ju fler gånger man upprepar lögnen desto mer övertygar man sig dock själv om att det är sanning. Det blir en självuppfyllande profetia.

Det är därför de flesta framgångsrika personer är så kortfattade när man ber dem förklara varför de misslyckats i något sammanhang. De vet att förklaringar och ursäkter inte har någon egentlig betydelse eftersom vi i slutändan bedöms utifrån våra handlingar. Att be om ursäkt är en gentlemannamässig dygd, men att hitta på ursäkter för att dölja brist på engagemang och vilja är inget som kommer att hjälpa en framåt här i livet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *