Därför pratar inte män om känslor

Som vi tidigare idag nämnde här på Gentlemannaguiden har SSI på uppdrag av blomsterförmedlaren Interflora nyligen låtit göra en undersökning över männens sätt att visa sina känslor. I undersökningen deltog 1000 män. Från undersökningen framgår att var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor. Bara 4 av 10 män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden.

Den största anledningen till att män inte pratar om känslor är på grund av att det är jobbigt, att man inte ser ett behov av det och att man inte vill framstå som en negativ eller jobbig person.

Med undersökningen hoppas blomsterkedjan kunna slå ett slag för en samtida manlighet och att man visst kan visa och prata känslor vänner emellan, utan att göra avkall på sin identitet som man – men maskulinitetsnormer är svårutmanade, enligt samtalsrådgivaren Marco Vega.

– Det är en vedertagen sanning att en stark man är en man som kan själv. Just maskulinitetsnormen om att vara stark har ökat isoleringen och minskat utrymmet för män att känna, prata, hantera och bearbeta känslor tillsammans med andra män, säger Marco Vega, samtalsrådgivare och en av initiativtagarna till Mansgruppen i Malmö.

Att ge blommor som ett uttryck för känslor är en klassiker, som en gåva vid födelsedagar och högtider eller till den man älskar. Däremot är det ovanligt att män emellan ger varandra blommor – 7 av 10 män har aldrig gett blommor till en manlig vän. Men vad är det då som ligger bakom att merparten av alla män drar sig för att visa känslor?

Män vill inte framstå som jobbiga

92 procent av Sveriges män har minst en nära manlig vän – men de pratar sällan känslor med varandra, så som sorg, kärleksfrågor eller vänskap. Nästan var tredje man medger att de inte gör det för att inte framstå som jobbig eller negativ.

Kärleksförklaringar mellan unga män allt vanligare 

7 av 10 svenska män har aldrig sagt ”jag älskar dig” till en nära, manliga, vän. Från 55 år och uppåt är siffran 80 procent. En målgrupp som dock sticker ut är 18–24 åriga män – där över 40 procent sagt ”jag älskar dig” till en manlig vän. Marco Vega utvecklar:

– Just begreppet älska är ofta förknippat till romantisk kärlek. Något du säger till en partner du är förälskad i. Att de unga männen använder begreppet är ett tecken på att de unga känner sig mer fria i användandet av ordet älska och därav har utrymme för att uttrycka kärlek för varandra på mer än den romantiska formen. Detta kan ha att göra med att vi idag pratar mer och oftare om jämställdhet. De unga männen ser vilka fördelar det finns med att trotsa och gå emot normer som inte gagnat äldre generationer män.

Fakta från undersökningen


Anser du att du har lätt att sätta ord på dina känslor?
Ja 60 %
Nej 30 %
Vet ej 10%

Har du en eller flera manliga vänner?
Ja 92 %
Nej 8 %

Har du någonsin sagt ”jag älskar dig” till en manlig vän som står dig nära?
Ja 25 %
Nej 71 %
Vet ej 4 %

Har du den senaste månaden pratat om dina känslor (t.ex. sorg, kärlek, vänskap) med dina manliga vänner?
Ja 40 %
Nej 57 %
Vet ej 3 %

Hur ser du på att prata om dina känslor (t.ex. sorg, kärlek, vänskap) med dina manliga vänner?*

Topp-fem:
1. Det är jobbigt (27 %)
2. Det är självklart (22 %)
3. Det är lätt (19 %)
4. Det är intressant (16 %)
5. Det är omanligt (6 %)

*Flersvarsalternativ 

Du svarade att du ser det som omanligt eller svårt/jobbigt att prata om dina känslor med dina manliga vänner. Varför tycker du så?

Top-fem:
1. Jag känner mig inte bekväm att prata om känslor
2. Jag ser ingen behov av att prata om känslor
3. Jag vill inte framstå som jobbig eller negativ
4. Jag är uppfostrad i att inte prata om känslor
5. Det är omanligt

Har du någonsin gett bort blommor till en manlig vän?
Ja 23 %
Nej 72 %
Vet ej 5 %

Om undersökningen 

Datainsamlingen genomfördes av SSI. 1000 män, i åldrarna 18 år och uppåt, från Sverige deltog i undersökningen som genomfördes under april 2016. Insamlingen gjordes online och är nationellt representativ för ålder, kön och region inom den angivna målgruppen.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *