Gentlemannens garderob: Kofferten

De flesta uppfinningar är ett barn av sin tid. Därför är det inte förvånande att många av dessa ersätts av mer praktiska varianter under tidens gång. Framförallt kan detta konstateras gällande de bagage som vi använt oss av vid resande.

Som vi konstaterade tidigare var resande ett nöje som var unnat ett fåtal ännu i början av 1900-talet. För det första var det väldigt dyrt att resa, vilket gjorde att endast de rika kunde ägna sig åt detta nöje. För det andra var det väldigt tidskrävande och gjorde det omöjligt för t.ex. jordbrukare att vara så länge borta från sitt jobb. Inte ens den under slutet av 1800-talet så revolutionerande tågtrafiken ändrade på det faktum att det krävde lång planeringshorisont och djup plånbok för att förverkliga nöjesresor och idka sig åt den typ av turism som vi idag tar som en självklarhet.

Det var först i och med att man fick ned priserna på flygtrafiken som resandet blev ett utbrett nöje även för medelklassen runtom i västvärlden.

Från tidningen Baltimore and Ohio Employees Magazine år 1922 där man förevisar den service som oftast behövdes för att handskas med tunga bagage som den tidens resenärer bar med sig. En modern resegarderob visas längst till höger.

De bagage som man använt sig av vid resande återspeglar oftast den tidsera under vilka de är tillverkade. Numera är flygtrafiken väldigt utbredd och där tillåts man i de flesta fall ta med ett bagage på vissa bestämda mått och vikt. Då det gäller de transportmedel som man använde sig i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, som främst var tåg och båt, fanns inga egentliga krav på varken storlek eller vikt på bagagen. Det gjorde också att det främst var tillgången på behjälplig arbetskraft som utgjorde den begränsande faktorn.

För de välbeställda var detta inget hinder, vilket gjorde att man ofta kunde bära med sig väldigt stora bagage under sina resor. Ett speciellt typ av bagage som jag fäst mitt intresse för är den så kallade resegarderoben eller engelskans Wardrobe Trunk som blev allt vanligare förekommande i början av 1900-talet.

Av förståeliga skäl är detta ett något opraktiskt bagage att bära med sig på resor bland gemene man numera. Om man inte har lyxen att resa med privatflyg och/eller privata betjänter på sina resor är det knappast speciellt behändigt med ett bagage med dessa mått.

Reklam för olika modeller av resegarderober från R.H.Macy & Co:s katalog år 1911.

I svenskan används oftast uttrycket koffert för att beskriva de kistor som är avsedda för förvaring av kläder och andra personliga tillhörigheter under transporter. En koffert som är inredd som en garderob med plats för hängande kläder och lådor kan alltså med fördel benämnas resegarderob för att särskilja uttrycken.

Eftersom dessa resegarderober hade/har utdragbara lådor på ena sidan och klädhängare på den andra måste dessa stå på änden när de öppnas. Det tillverkades även andra mer exklusiva modeller med allt från barskåp till arbetsbord integrerade i dessa resegarderober.

Reklam från The Belber Trunk & Bag Company i The Saturday Evening Post december 1920.

Resegarderoberna var alltså i princip ett mobilt klädskåp eller garderob. Eftersom resegarderoberna oftast var väldigt stora och tunga användes de främst under längre resor med fartyg eller tåg. Dessa började alltså synas på marknaden i början av 1900-talet och blev riktigt populära från 1910-talet och fram till början av 1950-talet. I och med den tilltagande flygtrafiken med dess krav på mindre skrymmande bagage blev resegarderoberna allt mer sällsynta under de kommande årtiondena.

Numera benämns dessa bagage ofta felaktigt Steamer Trunks på engelskanamngivna efter lagringsplatsen av dessa bagage på ångfartyg. Dessa bagage dök upp på marknaden i slutet av 1870-talet och var alltså något tidigare ut än garderobsvarianten.

Reklam från år 1922 med resegarderob från företaget Indestructo.

När man kollar runt på marknaden med tillverkare av resegarderober fanns det många olika tillverkare i början av 1900-talet. Till dessa hörde märken som Hartmann, Indestructo, Goyard, Winship, Corbin och Parkhurst bara för att nämna några.

Ett märke som förtjänar ett skilt omnämnande är ändå Louis Vuitton som stått får några av de lyxigaste och mest uppseendeväckande modellerna av resegarderober genom historien. Ett bevis på den kvalitet som bagagen från Louis Vuitton håller är de många välbevarade modeller som finns på marknaden ännu idag. Här ett exempel på en modell från det anrika märket, utan det kännspaka mönster som annars brukar finnas på Louis Vuittons väskor och bagage.

En annan typ av ”Resegarderob” från Louis Vuitton från början av 1900-talet med cocktailbar, humidor och plats för över 300 cigarrer. Som ett bevis på deras exklusivitet betingar dessa resegarderober väldigt höga priser på marknaden idag. Denna modell kostar £29,950, vilket blir 334,622 SEK i dagens kurs.

Ytterligare ett exempel på Louis Vuittons idérikedom gällande exklusiva bagage är ”Stokowski”, som uppkallats efter Leopold Stokowski och lanserades år 1936. Perfekt för den som önskar jobba på resan. Detta exklusiva exemplar har prissatts till €54.000 eller 528 429 SEK i dagens kurs.

Ett annat franskt märke med ungefär lika lång historia som Louis Vuitton är Goyard som grundades i Paris 1853. Här finns ett välbevarat exemplar från Goyard från mellan åren 1900 till 1910.

Hur ser det då ut i dagens läge? Finns det några nyupplagor på marknaden för tillfället? Även om denna typ av resegarderober av naturliga orsaker inte tillverkas i lika stor utsträckning längre finns det fortfarande de som tillverkas större varianter av resegarderober. Bland annat finns denna ”Wardrobe Trunk” från tillverkaren av lyxväskor Ghurka.

Om man söker efter lite förmånligare alternativ, så finns denna variant från Stateroom Armoire både i naturvitt och som här, i svart.

Indiska Trunks Company är ett relativt nytt företag som fokuserar på exklusivt och lyxigt bagage med gammaldags charm. Här en resegarderob i vacker färg och snygga detaljer.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *