Den gemensamma nämnaren för framgång

The common denominator of success — the secret of every man who has ever been successful — lies in the fact that he formed the habit of doing things that failures don’t like to do.

Detta budskap kommer från Albert E.N. Gray som en del av det läromaterial han skrev för de som jobbade med livsförsäkringar år 1940. Trots att texten var skriven främst för personer inom detta yrkesområde har hans visdomsord fortsatt att inspirera människor inom många områden långt efter hans död. Bland annat författare som Stephen R. Covey och John Maxwell har låtit sig inspireras av nämnda citat.

Vad är då det speciella med just detta citat och den text ur vilken det är hämtat? Den gemensamma nämnaren för framgång-hemligheten för alla män som har varit framgångsrika ligger i att de skapat en vana att göra saker som förlorare inte vill göra.

Taget ur sitt sammanhang kanske inte citatet verkar så märkvärdigt. Det är väl rätt självklart att hårt jobb alltid lönat sig och att det är de personer som har som vana att alltid göra det lilla extra som kommer att belönas.

När man dock går närmare in på betydelsen av citaten finner man många guldkorn att ta med sig. För det första gäller det att inse att framgång är något som endast kan uppnås av en minoritet. Därför krävs det att man går emot sina naturliga preferenser och vad som känns bekvämt för att kunna lyckas.

Framgångsrika personer är fokuserade på att uppnå resultat, medan ”förlorare” främst fokuserar på metoderna och nöjer sig med de resultat de uppnår genom att göra saker de gillar att göra.

Framgångsrika personer har ett så starkt syfte med det de vill uppnå att de formar vanor som inbegriper även mindre trevliga göromål. Målmedvetenheten är så stark att de inte låter tillfälliga känslor av obehag styra göromålen.

[pullquote]If you do not deliberately form good habits, then unconsciously will form bad ones. -Albert E.N. Gray[/pullquote]

Precis som jag skrev i gårdagens artikel är det vanorna som bestämmer om man blir framgångsrik eller inte. Människan fungerar så, att om man inte genom sin egen viljekraft medvetet formar goda vanor kommer man omedvetet att falla in i ett mönster av dåliga vanor.

Naturligtvis är det ju så att man bör trivas med det jobb man utför och det liv man lever. De bästa resultaten kommer från passion och genom att jobba med det man brinner för. Men för att nå resultat behöver det finnas ett fokus på resultatet och de mål som skall uppfyllas. Annars finns risken att det blir ett evigt kompromissande mellan det som man innerst inne känner att man borde göra och det som man har lust att göra. Eller som Albert E.N. Gray sammanfattar sin det i sin text:

While you may succeed beyond your fondest hopes and your greatest expectations, you will never succeed beyond the purpose to which you are willing to surrender.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *