Internationella mansdagen firas idag

international men's day

Visste ni att det fanns en manlig motsvarighet till den internationella kvinnodagen och att denna firas idag? Internationella mansdagen firas årligen den 19 november sedan 1999 och inträffar av någon anledning samma datum som den internationella toalettdagen.

Internationella mansdagen avser fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättra könsrelationerna och jämställdhet samt lyfta fram positiva manliga förebilder. Det är ett tillfälle för männen att fira sina insatser och bidrag, framförallt till samhället, familjen, äktenskapet och barnomsorg.¹

Följande huvudsakliga mål har lagts upp med den internationella mansdagen:

  1. Att lyfta fram positiva manliga förebilder; inte endast filmstjärnor och idrottsmän, utan män från arbetarklassen som lever anständiga och hederliga liv.
  2. Att fira mäns positiva bidrag till samhället, familj, äktenskap, barnomsorg och miljön.
  3. Att fokusera på mäns hälsa och välbefinnande; socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
  4. Att belysa diskriminering mot män; i områden som socialomsorg, attityder och förväntningar samt lagstiftning.
  5. Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
  6. Att skapa en säkrare och bättre värld; en värld där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.

¹http://www.internationalmensday.com/

²http://www.internationalmensday.com/international.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.