Den omstridda elsparkcykeln – En titt tillbaka på gamla tidens autopeder

första autopederna
Bild: Bibliothèque nationale de France

Det har varit mycket diskussion i medierna kring elsparkcykeln nu under våren. Det råder en viss förvirring kring hur man skall klassa detta fordon som nu blivit allt populärare runtom i Sveriges städer.

Enligt regelverket klassas elsparkcykeln som cykel i hastigheter under 20 km/h och som EU-moped i hastigheter över detta.* Trots att det i teorin borde vara enkelt är det i praktiken aldrig på det sättet när det finns människor inblandade. Speciellt gällande nyare fordon råder det alltid en viss förvirring gällande trafikreglerna när dessa kommer ut på marknaden.

Diskussionen är dock inte helt ny då det gäller sparkcyklar. Bland annat i tidningen Fast Company kan man läsa om de dispyter som den tidens autopeder orsakade under 1910-talet.

Artikel från The Sun om autopedens faror.

Autopeden var en tidig motoriserad scooter som tillverkades av The Autoped Company of Long Island City i New York mellan åren 1915 till 1921. Denna hade en motor på 155 cc och en topphastighet på 32 km/h.

Även tyska Krupp hade tillverkade sin egen modell av autopeden mellan 1919 och 1922. Denna hade en aning kraftigare motor på 191 cc och en topphastighet på 35 km/h.

Från tidningen Popular Electricy Magazine år 1912.

I USA användes autopeden bland annat inom postväsendet för att försnabba utdelningen. Den var också en vanlig syn bland överklassen under dess första år i produktion. Den snabba utvecklingen inom bilismen var en av de största orsakerna till att autopeden blev mindre populär under 1920-talet.

Men egentligen kunde denna modell av motoriserade sparkcyklar alltså ses som de första modellerna på de scootrar som kom att bli allt mer populära under följande årtionden – med ökad motorstyrka och andra mer för föraren mer funktionella detaljer.

Ritning på den patent Hugo C. Gibson erhöll år 1915 för en motordriven autoped.

De sparkcyklar som vi ser i gatubilden just nu är främst eldrivna, men hos märken som Goped, finns även motordrivna sparkcyklar med en kapacitet på mellan 22,5-46 cc, dvs. ungefär samma motor som en motorsåg.

Mr Charron på tur i New York år 1917. Bild: Bibliothèque nationale de France
Bild: Bibliothèque nationale de France

*Wikipedia

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *