Den starka trenden för män inom investeringar håller i sig

investeringar trender män

De senaste åren har vi återigen sett en ökning i aktiesparande bland sveriges befolkning. Speciellt bland kvinnor har man kunnat se ett ökat intresse, men trots det är 60 procent av de som äger aktier i vårt land fortfarande män och vi äger runt tvåtredjedelar av aktiekapitalet. 

Historiskt har aktier varit en av de bästa sätten att bygga upp en förmögenhet på, där ränta-på-ränta effekten gjort sitt jobb över tiden. Det gäller självklart att tänka på att aktier är förknippade med risker, eftersom det är värdepapper som både kan stiga eller sjunka i värde beroende på det som sker och förväntas ske i framtiden.

Men med tanke på att vi kan förvänta oss nollräntor eller t.o.m minusräntor på en överskådlig framtid finns det ytterst få alternativ på marknaden för den som vill ha avkastning på sitt kapital. Det är också något som också driver människor att satsa åtminstone en del av sina pengar på aktiemarknaden. Vad bör man då tänka på när man väljer att gå in med pengar i aktiemarknaden?

Hjälp när du satsar på aktier

När du investerar dina pengar utsätter du alltid dina pengar för någon typ av risk. Det är något som du alltid bör hålla i minnet. Det finns aldrig några helt riskfria investeringar och enligt teorin skall du därför heller inte satsa pengar som du inte har råd att förlora.

Många som aldrig vågat gå in med pengar i börsen har ändå en alltför stor respekt för denna. De tror att det skall vara något svårt och invecklat. Precis som med allt annat här i livet gäller det dock att komma ihåg att du lär dig bäst genom att ge dig in i spelet med dina egna pengar. Det är först då du lär dig på riktigt eftersom engagemanget då är på en helt annan nivå.

Numera det också god hjälp på nätet för de som vill ha tips och hjälp med sina investeringar. Bland annat Västkustinvesteraren hjälper dig att investera på sin aktieblogg. Dessa investeringsbloggar är guld värda för många som känner sig osäkra på sina satsningar på aktiemarknaden eftersom du härvia ofta också kan nätverka och utbyta åsikter gällande det som sker på marknaden.

Det som traditionellt sett har varit ett problem är att många av de placeringsrådgivare som vi har att göra med är anställda hos olika finansieringsinstitut som t.ex. banker. I dessa fall blir den rådgivning som de delar med sig av aldrig helt objektiv. I slutändan handlar det om försäljning av deras egna produkter.

Därför kan de bloggare och de investeringspoddar som numera finns på nätet erbjuda en helt annan typ av hjälp än vad som tidigare varit fallet.

Vilka aktier satsar vi män i just nu?

Svenskarnas intresse för att spara i aktier har alltså ökat. Speciellt i åldersgruppen 21-30 år har aktier som sparform växt stadigt under senaste år enligt Euroclears senaste årsrapport.

För första gången på många år är det heller inte åldersgruppen 61-70 år som är den största aktieägargruppen, utan nu är det istället personer mellan 51-60 år som är den största gruppen. Av det totala antalet aktieägare på 1,8 miljoner är männens antal 1,1 miljoner enligt rapporten.

Vilka är då de aktier som är mest populära bland män? Här hittar vi intressant statistik från Avanza där du hittar en sammanställning över de aktier där män är mest överrepresenterade som ägare på de 500 mest ägda aktierna bland deras kunder i mitten av november detta år. 

Det är intressant att konstatera att det finns ett stort antal amerikanska bolag med på listan. Något som visar att det aldrig varit så enkelt som nu att handla utländska aktier som det är idag, med alla våra digitala möjligheter. Nu kan du enkelt gå in i en app eller på webben och köpa och sälja, samt hålla koll på utvecklingen i realtid även gällande amerikanska bolag.

Antalet teknikföretag är också överrepresenterat, något som även visar på den stora riskbenägenheten bland män. Det gäller dock att komma ihåg att teknologi inte nödvändigtvis behöver innebära att bolaget varken är nytt eller riskfyllt. Högst upp på listan finner vi Advanced Micro Devices Inc, som är en amerikansk tillverkare av mikroprocessorer och flashminnen. Företaget grundades redan år 1969 och är därmed en etablerad aktör på marknaden. Knappast ett företag som man skulle kategorisera som riskfyllt i jämförelse med många andra bolag som finns på börsen. 

Vilken strategi skall jag ha för investeringar i aktier?

Då det gäller placering i aktier eller investeringar överhuvudtaget bör man alltid utgå från sin egen situation. Det brukar sägas att man kan ha en högre riskprofil ju yngre man är och därmed också en större vikt aktier av den totala portföljen.

Man bör dock alltid att se det utifrån sin egna livssituation. Det är bra att ta inspiration från andra då det gäller investeringar, men det gäller alltid att komma ihåg att det slutliga ansvaret ligger på ens egna axlar. Speciellt bland de som är nya aktieplacerare är det lätt hänt att bli alltför exalterad om man når snabba framgångar med sina placeringar i början. Det kan leda till alltför stor risktagning på kort sikt.

Att lägga upp klara spelregler och strategier där utgångspunkten är den egna ekonomin brukar vara en vinnande taktik. Då blir det också enklare att hålla ordning på känslorna och inte låta dessa få för stort utrymme vid besluten. Du får aldrig ta så stora risker att du förlorar nattsömnen om dina satsningar skulle gå fel.

I idealfallet borde du alltid förstå ett företags produkter och/eller tjänster, samt deras affärsidé innan du går in i företaget med egna pengar. Som mindre aktieägare är du ju också på sätt och vis delägare i bolaget och då behöver du också veta vad företaget håller på med för att förstå deras potential. Alltför få aktieplacerare tänker i dessa banor och alltför få lägger den tid som behövs till att göra en grundlig analys av ett bolag. Det mesta styrs utifrån andras rekommendationer.

Sammanfattningsvis

Placeringar i aktier fortsätter engagera och det ökade intresse som vi ser nu kan också delvis hänga samman med den positiva utveckling vi sett på börsen under året. Vi människor är flockdjur och gillar vinnare. Oavsett hur man tror att börsen kommer att utvecklas över den närmaste tiden är det dock en bra idé att på ett sätt eller annat vara involverad i aktiemarknaden.

Du lär dig enormt mycket om hur företag fungerar genom att lägga dina egna pengar i spel, även om det skall erkännas att vissa marknadsmekanismer satts ur spel med all billig kredit som erbjuds företag och alla återköp av aktier. Men istället för att endast följa flocken skall du istället lägga din själ i att hitta de företag som du tycker att har potential för en ljus framtid. Lägg tid på att reda ut varför du tror att just detta företag kommer att lyckas och ställ de kritiska frågorna. När både engagemanget och hjärnan finns med kommer du att lyckas förr eller senare!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *