Det bästa av Bertrand Russell

Bertrand Russell (1872-1970) var en brittisk filosof, matematiker, historiker och pacifist. Hans verk Principia Mathematica från år 1910 blev epokbildande inom matematikens och logikens historia. Han erhöll Nobelpriset i litteratur år 1950 och blev under åren därefter känd för sina populärvetenskapligt skrivna debattböcker.

Russells insatser kom att få stor betydelse för såväl den symboliska logiken som för den analytiska filosofin och hade stor inverkan på den matematiska filosofin genom sitt arbete med logicism. Han blev också en mycket läst och uppskattad författare med åsikter om moral och samhälle samt förmågan att på ett enkelt sätt beskriva vetenskap och filosofi. Han är också känd för sitt motstånd mot kärnvapen.

På följande sida på Internet Archive finns de flesta av Bertrand Russells verk samlade och kan läsas där helt gratis.

Nedan ett urplock av några av Bertrand Russells bästa citat enligt mig:

1. The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.

2. The secret of happiness is this: let your interests be as wide as possible, and let your reactions to the things and persons that interest you be as far as possible friendly rather than hostile.

3. I would never die for my beliefs because I might be wrong.

4. Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom.

5. Religion is something left over from the infancy of our intelligence, it will fade away as we adopt reason and science as our guidelines.

6. Those who forget good and evil and seek only to know the facts are more likely to achieve good than those who view the world through the distorting medium of their own desires.

7. Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.

8. Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.

9. I say quite deliberately that the Christian religion, as organized in its Churches, has been and still is the principal enemy of moral progress in the world.

10. In all affairs it’s a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you have long taken for granted.

Källa: Wikipedia

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *