Dina drömmar kan bättra på ditt CV

drömmar vetenskap

Har du svårt att beskriva dig själv och dina egenskaper? Då kan kanske dina drömmar hjälpa. Vetenskapen har erövrat drömlandet, och forskare anser att de kan tolka dina personliga egenskaper genom dina drömmar. Så nästa gång du behöver skriva ett CV och berätta vilka egenskaper du har kan du tänka tillbaka på dina drömmar. Den här artikeln kan hjälpa dig att tolka drömmarna så att du lär känna dig själv lite bättre. 

Med hjälp av hjärnskanningar och fysiska tester har vetenskapen utvecklat det som kallas modern drömtolkning. Där tolkas inte bara vad din dröm handlar om utan också omfattningen och klarheten i dina drömmar, vilket kan berätta mer om dina förmågor.

Lucida drömmar och klardrömmar 

Om dina drömmar är lucida eller klara innebär det att du vet om att du drömmer, att du kan se igenom det faktum att dina drömmar inte är verklighet och kanske till och med kontrollera handlingen i dina drömmar. Om detta är din upplevelse i drömlandet tyder mycket på att du har ett bra logiskt sinne. Och en god logisk känsla kan i verkligheten innebära att du, exempelvis i ditt arbete, blir bättre på att urskilja uppgifter och hitta snabba lösningar på problem.

Att ha lucida drömmar eller klardrömmar innebär förmodligen att du även är ganska analytisk och reflekterande. Enligt forskare har personer med klardrömmar ofta större pannlober än andra. Eftersom förmågan att analysera och reflektera tros ta plats här kan det koppla ihop klardrömmare med egenskapen att vara analytisk och reflekterande.

Många drömmar stärker hjärnan 

Om du drömmer mycket kan det också ge insikter om dina egenskaper. Många drömmar kan förknippas med egenskaper som kreativitet och lärande.

De många drömmarna säger något om hur din hjärna är uppbyggd. Om du har många drömmar tyder det på att du har en “särskild kemi” i hjärnan som gör att dina drömmar och tankar kan sättas ihop på nya sätt. De många drömmarna kan därför också kopplas till egenskaper som innovation och kreativitet.

Att drömma stärker också minnet. När man drömmer mycket stärks det som kallas det procedurminnet. I procedurminnet återfinns all kunskap om hur man cyklar, knyter slipsar och spelar gitarr. Att stärka procedurminnet innebär att man lättare lär sig nya processer.

Nästa gång du behöver beskriva dig själv på ditt CV kan du tänka tillbaka på timmarna på kudden och använda den moderna drömtolkningen för att avslöja dina egenskaper.

Läs mer om vad dina drömmar betyder här. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *