Egenskaper hos en gentleman

Vad menas egentligen med att vara en gentleman? Vilket uppförande har en gentleman? Till vår hjälp tar vi idag boken What is meant by the term gentleman? Who is a gentleman? från år 1866 (ingen författare nämnd).

Ofta används uttrycket gentleman idag på vitt skilda sätt där man i allmänhet avser en väluppfostrad man som utmärker sig genom artig uppmärksamhet speciellt gentemot kvinnor. Om man går tillbaka i tiden och tidpunkten för när ovannämnda bok skrevs kommer man dock att märka att uttrycket är betydligt mer mångfacetterat än så och att man med detta avser en hel mängd egenskaper som en sann gentleman bör eftersträva.

Enligt boken handlar det att vara en gentleman om allt från uppförandet och hållningen till hur man går, rider, står, äter och dricker. Alla av gentlemannens vanor, till och med tonen på hans röst är diskreta och mjuka, fri från alla grader av råhet och grovhet. Inte bullrande, inte högt, inget som väcker uppmärksamhet genom ovanligt och anmärkningsvärt beteende.

En gentleman visar i hela sitt beteenderegister och i allt han gör att han respekterar sig själv och andra i sin omgivning. En gentleman är något man är och inget man plockar fram vid vissa valda tillfällen.

who-is-a-gentleman
Boken What is meant by the term gentleman? Who is a gentleman? från år 1866.

Vid alla tillfällen och i allt han åtar sig är han måttlig och anspråkslös. Det gäller när han äter och dricker, samt i alla former av nöjen. När det gäller språket gäller även samma regler och till och med i hur han tänker gäller måttlighet och återhållsamhet. Hans språk är rent och han låter inte obscena ord lämna sina läppar utan eftertanke.

Han undviker excesser av alla sorter och det återspeglas även när det gäller personlig hygien. Renhet är en dygd och han är mån om att även hans yttre avspeglar hans inre renhet. Hy, naglar, tänder, hår och till med boendet hålls därför rena och i ordning.

Han sätter aldrig sig själv i första hand. Han tar inte den bästa platsen eller det bästa av någonting framför någon annan, där artigheten antyder att han borde göra det på ett annat sätt. Även i folksamlingar uppvisar han en hänsyn till andra genom att uppta så lite plats som möjligt.

En gentleman har lång stubin. Han vet hur ofta ord och beteende kan leda till missuppfattningar. Han vet att han ibland medvetet måste låtsas ignorera det han hör eftersom vissa beteenden och ord inte är värda att ge ett gensvar på.

Han drar aldrig snabba slutsatser utifrån vad han hör eller ser, utan är medveten om att en misstänksam och cynisk inställning till medmänniskor är hans största fiende. Detta eftersom det tar fram det sämsta hos en själv och hos andra. Tillit är svår att uppnå och ytterst lätt att förstöra. Endast genom att vara konsekvent och god i sina avsikter kan man uppnå sann tillit hos medmänniskor.

En gentleman försöker att anpassa sitt språk och sitt beteende enligt den omgivning han befinner sig i och försöker aldrig bevisa sin förträfflighet inför andra. Istället lägger han stor vikt vid att lyssna och förstå sin omgivning och lära sig av andra människor.

En gentleman försöker kort och gott att få andra att må bättre genom sitt beteende och sina ord.

642bb1e6-b255-4371-9cb4-c65025608ff3

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *