En guide till rätt belysning för ditt fordon

Du som har en bil eller ett annat fordon, du har olika lampor och belysning du kan använda på olika sätt. Hur de ska används beror på väglag, väderförhållande och tid på dygnet. Sedan finns det även en del regler att följa, som till exempel med vad för färg viss belysning får ha. Du som är ute efter att köpa fordonsbelysning, läs mer på nordeye.com. Här nedan kan du läsa mer om de olika belysningarna som är bland de vanligaste. 

Helljus/halvljus

På ett fordons framsida finns helljus och halvljus. Det halvljuset har som syfte är helt enkelt att lysa upp vägen samt att det gör att ditt fordon är synligt av andra. Som ett komplement till detta finns helljus. Detta används främst då det är mörkt ute. Dock ska de användas på rätt sätt så att du inte bländar de bilar du möter. 

Varselljus/dimljus

En annan belysning är varselljus. Den har liknande funktioner som halvljuset, men hjälper till att lysa upp vägen om det är bra sikt, under dagtid. När det gäller dimljus så används det när det är dåligt väder ute, som vid dimma, så att du får bättre sikt. Tänk på att det finns regler för hur halvljus, dimljus och varselljus får kombineras.

Parkeringsljus

En form av fordonsbelysning är parkeringsljus. Den kan du använda då du ska parkera och du har ett dåligt siktförhållande. Du kan även använda den om du ska parkera vid en väg och det inte finns någon annan vägbelysning. 

Extraljus 

Extraljus är ljus du kan montera extra. Dessa kan sitta på personbilar, lastbilar och bussar. Detta ljus brukar komplettera helljuset på ett bra sätt. Kör du ofta då det är mörkt ute så kan det vara en god idé att satsa på bra extraljus. Det är sedan upp till dig om dessa ska vara i form av LED ramp eller andra lampor. 

0 replies on “En guide till rätt belysning för ditt fordon”