En spelkväll med vänner online – hur ny teknik ökar interaktiviteten

spelkväll med vännerna

När man går igenom litteratur från förra århundradet och tidigare är ordet spelkväll nästan synonymt med kortspel. Det är också väldigt sällsynt att ungdomar nämns i sammanhanget. Kvällsnöjen var en angelägenhet för den vuxna mannen. Hur ser det då ut idag gällande spelkvällarna som aktivitet?

Ett mycket vanligt kvällsnöje nuförtiden såväl hos yngre som äldre män är de spelkvällar som man anordnar för vänner. Allt eftersom den generation av män som vant sig vid videospel från unga år blivit äldre har de även tagit med sig sina spelvanor till vuxenlivet. Nu är det ingen ovanlighet att även män i 40-års åldern anordnar spelkvällar med videospel – även om detta ofta förknippas med ungdomar.

Detta är ingen negativ utveckling utan det bevisar bara att män nuförtiden i allt större utsträckning tillåts bejaka sin ungdomlighet och sin lekfulla sida.

Kortspelen som kvällsnöje

Vid en tillbakablick på männens nöjesaktiviteter kvällstid finns det i regel ett par aktiviteter som dominerat. Här var det alltid bordsspel som schack eller kortspel som whist och bridge som varit kvällsnöjet för den vuxna mannen. Dessa aktiviteter sågs dock inte som passande för unga män och därför finns i regel inget nämnt gällande ungdomens förströelser kvällstid.

En intressant utveckling som vi kunnat se är att flera av de traditionella kortspelen som poker och bridge under de senaste åren även blivit allt mer interaktiva på nätet.

Den som haft lust att spela kort online har kunnat göra detta oavsett tid och plats genom att söka efter ett casino online för att tillgodose sina behov efter spel och dobbel. Oftast har det då handlat om spel på egen hand, utan möjlighet att spela mot sina vänner. 

En sak som ändrat under de senaste åren är att man numera dessutom kan delta i Live Casinon och därigenom få en spelupplevelse i realtid. Med andra ord har spelen online blivit allt mer lika den känsla som man kan uppleva på ett riktigt landbaserat casino med möjligheter att interagera med sina medspelare.

En annan utveckling som delvis för oss tillbaka till gamla tiders spelkvällar är lanseringar av så kallade Social Gaming-tjänster som tillåter en att lokalisera sina vänner och spela mot dessa över nätet via sociala nätverk som Facebook – med eller utan pengar som insats. 

Varför inte endast plocka fram korten och kontanterna som i gamla goda tider kanske vissa frågar sig? Alla som spelat online, oavsett om det handlar om videospel eller nätcasinon, kan intyga att det mesta fungerar mycket smidigare över nätet. Sedan behöver man heller inte befinna sig fysiskt sett på samma plats för att kunna spela mot sina vänner. 

Detta tar visserligen bort stora delar av den sociala samvaron och idén med spelkvällar, men samtidigt ger det också möjlighet till att höras och umgås oftare – även om det endast är över nätet. 

En förändrad typ av samvaro

Man hör ofta klagomål över hur vi blivit allt mer fästa vid våra mobiler och hur vi därigenom går miste om den riktiga sociala samvaron människor emellan. Sällan nämns det hur den nya tekniken faktiskt sammanför oss och gör det enklare att kommunicera. Det finns dock många aspekter att beakta vid användningen av ny teknik.

Kanske är det människors inneboende behov av att alltid försköna det som varit som delvis spelar in. Självklart finns det risker med att bli alltför beroende av nätet, men här kommer vi igen in på det individuella ansvaret. Den som har kontroll över sitt liv finner balans även inom detta område.

Om man dock inte har en förmåga att planera och organisera sitt liv kan det också vara svårt att lägga gränser på sig själv gällande spelande och andra aktiviteter som vi så ofta varnas för numera. 

I alla tider har vi varnats för olika synder som riskerar att förstöra oss och vår moral. Under 1700-talet var det kaffe. Under 1800-talet alkohol och spel och dobbel. Nu är nätcasinon och mobilerna som genomgående ses som de stora hoten. Det verkar som att vi i allt högre grad skyller allt på andra snarare än den egna förmågan att göra vettiga beslut.

Oavsett om vi vill det eller inte befinner vi oss nu i en ny situation. Detta gäller också spelkvällarna. Här finns alltså numera både möjligheten att tillägna sig gamla tiders verktyg med fysiska spelkort, eller att göra det med hjälp av ny teknik. Vi väljer själva.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *