Enkelt levnadssätt och livsglädje enligt Henry Ford

Det är alltid intressant att ta del av självbiografier och memoarer av människor från olika områden i livet. Genom dessa kan man bland annat lära sig hur de tänkt i olika situationer och hur de hanterat de utmaningar som de haft i livet.

Henry Ford behöver knappast någon närmare presentation. Hans liv och hans gärningar finns dokumenterade i otaliga böcker och tidningar. I hans självbiografi My Life and Work kan man också läsa om hans intressanta livshistoria.

Det som man dock alltför sällan får ta del av i dessa sammanhang är de dagliga rutiner som dessa personer tillämpade. I många sammanhang går ju rutinerna som en röd tråd genom livet – i allt från hur man väljer att använda de tillgängliga timmarna under ett dygn till hur man väljer att sköta om sin kropp. Till detta hör både den mentala och den fysiska hälsan.

I Nr. 10 av Hälsovännen (vars upphovsrätt utgått) från år 1927 ingick en intressant artikel där man i tidningen hänvisade till en intervju som gjorts med Henry Ford. Vilken amerikansk tidning det rör sig om framgår dock inte. Att det kan vara tidningen Physical Culture är dock ingen högkvalificerad gissning med tanke på att just denna tidning hade åtskilliga intervjuer med framstående amerikaner om deras hälsovanor i början av förra århundradet.

Nedan är artikeln i sin helhet.

Enkelt levnadssätt och livsglädje.

En amerikansk journalist har avlagt ett besök hos automobilkungen Henry Ford för att fråga honom om grunden till hans orubbliga livsglädje.

Ford svarade: lyckan beror av individen själv. Det är omöjligt att säga någon hur man kan bli lycklig efter bestämda regler. Envar måste själv forma, sitt liv, allt vad jag kan säga er är: gläd Eder. Den som har lärt sig det, har löst sitt livs problem. 

Jag har lärt mig att alltid vara glad. Det finns ingen orsak till sorg. Jag har lärt mitt livs åskådning i filosofiens skola, och jag tager livet som det kommer. Att hålla måtta är för mig huvudsaken, om jag skall uppnå den fulla lyckan. Jag har lärt mig att arbeta med den yttersta kraft och det största antal arbestimmar, men jag överanstränger mig aldrig. Till frukost äter jag frukt, antingen färsk eller som kompott, en apelsin eller annat, och dricker jag ett glas mjölk, sällan mer. Detta är tillräckligt även för den som vill arbeta hårt. Till middag förtär jag en mjölrätt och litet grönsaker, och dessutom ett eller två glas mjölk. Mitt aftonmål är lika enkelt, magert kött eller fisk och dessutom litet grönsaker, såsom sparris eller spenat, därefter sallad och slutligen frukt. Jag tuggar maten grundligt. Det borde alla göra. De flesta människor sluka maten och giva därför matsmältningsapparaterna för mycket att göra. Man skulle dricka mycket mindre av dåliga viner, om människan ville spisa gott och riktigt.

Grunden till att njutningen av brännvin är så överhuvudtagande är, att man känner sig otillfredsställd, emedan magen blivit så illa behandlad. 

Hemligheten i den kroppsliga och andliga styrkan och motståndskraften ligger i förmågan att vila sig. Jag har lärt mig att vila mig, kroppsligen och andligen, varje ögonblick. Varje människa behöver vila. Om människorna ville lära vila sig, skulle de nöja sig med mindre sömn än vad de nu göra. Jag sover knappt 6 timmar och ofta mindre. 

”Vilka timmar är det bäst att sova på.” frågar journalisten. Svaret löd: ”jag har inga bestämda timmar för någonting. Jag är ännu så ung, att jag ej behöver leva efter ett visst schema. Jag går och lägger mig, när jag känner att jag behöver det, stiger upp, när jag är färdig för det. På samma sätt gör jag med arbete och förfriskning. Jag har en ingrodd motvilja mot ett schematiskt liv. Jag har ingen timplan för arbetsdagen. Jag tager sakerna som de komma.” — ”Hur många timmar ägnar Ni åt kroppsövningar?” — ”Det beror på, hur jag är upplagd. Ofta 1/2 timme, ofta längre, allra helst spatserar jag eller hugger ved. Det är en utmärkt övning för ryggmusklerna. Jag spelar icke golf, men jag tänker börja därmed, det skall vara ett utmärkt spel och lär passa bra till min förkärlek för spatserturer. Allt vad jag gör, gör jag med passion: automobiler, näringsmedelsförsök, järnvägar o. s. v. Alla mina planer upptaga mig lika mycket. Det är en av orsakerna till att min verksamhet gör mig lycklig. Det är skada, att så många människor ej värdera arbetets lycka.”

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *