Executive Search – Hur du rekryterar rätt nyckelpersoner till företaget

executive search Sverige

Executive Search är ett begrepp som oftast är förknippat med rekrytering till personer i företagsledningen eller styrelsen hos företag. Informellt benämns processen även som Headhunting. Men det inbegriper också mer än så. I dagens läge är det stor efterfrågan på talanger inom olika nyckelpositioner i företag. Ofta anlitas rekryteringsfirmor som är specialiserade inom Executive Search för att söka rätt på de nyckelpersoner som det finns behov av.

Ett företags viktigaste strategiska beslut hör att välja rätt personer till nyckelpositioner inom organisationen. Ibland löser det sig av sig själv genom rätt kandidater inom organisationen, men ibland behövs nya krafter för att ta företaget framåt. Det är när behovet kommer utifrån som det kan bli både svårt och arbetsdrygt att hitta rätt kandidater.

Var hittar företag sina kandidater till nyckelpositioner?

Executive Search är alltså en rekrytering där man genom en omfattande kartläggning söker upp kandidater man tror att passar för en tjänst. Det handlar i de flesta fall om specifik kompetens som kan vara svår att hitta på marknaden.

I vissa fall vill även uppdragsgivaren hålla rekryteringen konfidentiell för att inte låta konkurrenter få kännedom om de strategiska planer som finns inom ett företag och som kunde läcka ut genom att gå ut med en annons publikt.

Det finns ett antal företag i Sverige som är specialiserade på Executive Search. Ett av dessa är Finnveden Executive som har över 30 år av erfarenhet inom området.

Vilka är fördelarna med Executive Search?

De företag som är verksamma inom Executive Search har i regel ett brett nätverk av kontakter och har utarbetat en stor databas av kandidater genom åren. Eftersom dessa företag också är välkända inom området får de ofta också sina uppdrag på rekommendation.

De största fördelarna med Executive Search är att företagen ges ett mer relevant urval av goda kandidater. Risken för felrekrytering minskar avsevärt om ett företag som är specialister inom området tar hand om processen. Kom ihåg att även anseendet hos rekryteraren står på spel i dessa fall.

Du når också kandidater som egentligen inte är på jakt efter nya jobb, utan istället kommer till företaget för den utmaning det innebär.

Sammanfattning

Det har alltid varit en utmaning att hitta rätt personer till nyckelpositioner inom företag. Det är speciellt tydligt idag då det råder brist på arbetskraft inom många många områden där det krävs specialkunnande.

För att nå ut till bra kandidater behövs ofta mer än att endast lägga ut en annons i tidningen. Alltför ofta tenderar det komma in en stor mängd ansökningar som inte är relevanta för uppgiften i dessa fall.

Om du önskar en mer effektiv rekrytering är istället Executive Search att rekommendera. Det kommer att kosta mer, men i längden sparar det både tid och pengar för företaget när du genast hittar rätt personer till rätt plats i organisationen.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *