Fördelar med konferensresor till utlandet

konferensresor i utlandet

Pandemin har gjort att många företag och organisationer valt att lämna bort de konferenser som man vanligen deltar i eller anordnar. Men efter år av digitala möten finns en stor längtan till en mer normal tillvaro igen och där har konferenser en viktig roll att spela. Här ger vi dig lite idéer för dig som planerar att ordna en konferensresa inom en snar framtid.

En konferens är enligt definitionen en större sammankomst där det hålls både företag och diskussioner. Dessa ger även en möjlighet till att träffa kollegor utanför den schemalagda delen. Ofta är det just denna del som kan vara den mest givande av en konferens eftersom du kan diskutera mer avslappnat och fritt än i normala jobbsammanhang.

Konferenser kan vara en interna inom företaget och då benämns dessa personalkonferenser. Dessa ordnas ofta i form av konferensresor inom Sverige eller i utlandet. Konferensresa Mallorca är ett populärt sökord bland de svenska företag som letar efter resmål för konferensresor utomlands.

Var hittar man konferensresor utomlands?

Det finns många aktörer som ordnar konferensresor utomlands. Fördelen med att ta hjälp av utomstående aktörer för att ordna konferensresor i utlandet är uppenbara. För det första har dessa aktörer lång erfarenhet av denna typ av arrangemang och det gör det problemfritt för ditt företag. De har de rätta kontakterna med lokala leverantörer och har även många idéer för vilka typer av aktiviteter som är lämpliga för en större grupp av människor.

Ett av de företag som ordnar konferensresor till populära Mallorca är Hummingbird Grupp & Konferens, som varje år arrangerar hundratals skräddarsydda konferens- och studieresor. De har arrangerat konferensresor i mer än 80 länger genom åren med gruppstorlekar på allt från några få personer till tusentals deltagare. I utbudet hittar du förutom Mallorca även konferensresor till bland annat Aten, Berlin och Skottland – bara för att nämna några platser.

En intressant detalj i pandemitider är att Hummingbird även ordnar digital möten och hybridmöten. I dessa kan man samla medarbetare och koppla ihop kontor till en digital upplevelse, som studiostreaming och annan underhållning.

Framtiden för konferensresor

Just nu är det mycket diskussion kring hur våra framtida arbetslandskap kommer att se ut. Det är uppenbart att distansarbete är här för att stanna även efter att pandemin är över. Antalet arbetsplatser som helt övergått till att vara ”Remote First” har ökat enormt under de senaste åren och det är en trend som endast kommer att tillta. På detta sätt minskar man kostnader för hyra, samtidigt som många anställda kan undvika den tidsödande pendlingen till jobbet.

Den största nackdelen är den sociala biten. Det är många som saknar det sociala umgänget med kollegor eftersom det inte riktigt är samma sak att ses över skärmen. Ett sätt att befrämja det sociala umgänget kan vara att träffas utanför arbetstid eller arrangera gemensamma aktiviteter inom ramen för arbetet.

Gällande det sistnämnda är konferenser ett utmärkt sätt att samla kollegor för gemensamma möten. Det kan bidra till bättre arbetsgemenskap och ökad trivsel i jobbet.

Det kommer sannolikt att finnas en stor efterfrågan för konferensresor både inom landet och utomlands även i framtiden. Ett inte alltför osannolikt scenario är att det t.o.m. kommer att finnas ett ännu större intresse för denna typ av arrangemang när vi jobbar alltmer på distans!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *