Framgångens hörnstenar: Aktivitet

Även om klara målsättningar, bra planering och en stark tro på själv själv är en bra grund att stå på kommer ingenting att ske ifall man inte tar tag i saker och genom sin aktivitet ser till att föra saker framåt. I så gott som all inspirationslitteratur som gjorts finns det en stark övertro på att universum belönar stora planer och ett stort tänkande. Det leder också till att många går genom hela sitt liv och planerar för vad man skall göra när man får tid.

Problemet är bara att det aldrig kommer att komma ett perfekt tillfälle att genomföra sina storslagna planer. I alla livsskeden är tiden en bristvara och om det inte handlar om tiden handlar det om resurser, allt som oftast pengar.

[pullquote]

You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.

– Jack London

[/pullquote]

Det allra största hotet är ändå bekvämligheten. Det är så mycket enklare att endast drömma sig bort och planera för morgondagen, medan det nästan alltid kräver att man tar sig över sin bekvämlighetszon för att komma till nästa steg i sina planer.

När man väl kommit igång med något och fått in en vana att agera istället för att reagera kommer man att märka hur saker och ting faller på sin plats. De hinder som verkade oöverkomliga innan man kom igång kan helt plötsligt bli inspirerande utmaningar på vägen mot målsättningen. Genom att hela tiden aktivt arbeta på sin målsättning kommer man att på ett helt annat sätt bli uppmärksam på de saker som sker i omgivningen som man kan dra nytta av.

Ta en sak som ett bostadsköp. Hur många brydde sig om vad ränta låg på innan man började förhandla med banken om ett lån? Många kanske inte ens visste vad en ränta var för något… Det samma gäller oavsett vad man än börjar med. Genom att aktivt ta tag i saker och ge sig in i leken lär man sig snabbt hur saker och ting hänger samman. Utan egen inblandning tenderar saker och ting att flyta på utan desto mer engagemang. Man blir en passiv åskådare som inte kan tillgodose sig den kunskap som finns tillgänglig.

En av de saker som skiljer framgångsrika människor från ”medelmåttan” är i många fall aktiviteten, vanan att genast ta tag i saker utan att vänta på rätt tillfälle eller rätt sinnesstämning. När de utarbetat en plan påbörjar de arbetet med att genomföra denna i praktiken. Även om varken planen eller genomförandet är perfekt från början, lär de sig av sina misstag, gör nödvändiga korrigeringar och fortsätter tills de uppnåt sina målsättningar… eller något mycket bättre än vad de drömde om när de gjorde upp sina planer.

[pullquote]

I don’t wait for moods. You accomplish nothing if you do that. Your mind must know it has got to get down to work.

– Pearl S. Buck

[/pullquote]

Det handlar alltså om att bygga upp en ”aktionsorienterad” vana som bygger på att man tar tag i saker utan dröjsmål och lär sig saker på vägen. Det är viktigt att förbereda sig så gott det går genom litteratur och genom att diskutera med andra som redan upplevt något liknande. Man kan dock aldrig i detalj planera för allt som man kommer att möta på under resan. Det mesta lär man sig genom att uppleva det själv.

Det är ens eget engagemang och passion som kommer att hjälpa en att övervinna tillfälliga hinder och detta engagemang och denna passion kommer endast genom att ge sig in i leken på allvar.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *