Framgångens hörnstenar: Självtillit

I några inlägg framöver kommer jag att redogöra för framgångens hörnstenar, alltså vilka egenskaper som skapar de bästa förutsättningarna att lyckas med det som man vill uppnå i livet. Detta är ingen exakt vetenskap och rymmer därför alltid en stor portion personliga åsikter. Framförallt kan det konstateras att mycket av det som skrivits i ämnet ofta färgats av den tid man lever i. Oavsett vad man har för åsikter om framgångens olika byggstenar finns det dock vissa saker som alltid återkommer.

En av dessa är självtilliten, alltså förmågan att själv kunna utforma sitt liv i enlighet med sin vilja och sina intressen. Grunden för all framgång är att man själv inser sin roll här i livet och att man aktivt gör något för att utvecklas till den person man önskar vara.

Det kan låta som en självklarhet, men vi känner säkert alla många personer i vår omgivning som inte verkar att ha insett sin roll då det gäller utformningen av sina egna liv och som ständigt hittar nya faktorer i sin omgivning till varför man inte lyckats med sina förehavanden. Som jag skrivit tidigare har det blivit lite av en folksjukdom att bland oss svenskar känna oss orättvist behandlade och kränkta. Om detta faktum skriver bland annat Ann Heberlein i sin bok Det var inte mitt fel! Om konsten att ta ansvar.

…arbetet med att se till att människans värde och hennes rättigheter respekteras är utan tvekan en av de viktigaste uppgifterna för mänskligheten. Mycket riktigt skrivs det massor om mänskliga rättigheter och det finns universitetskurser om mänskliga rättigheter och institut som sysslar med frågor om mänskliga rättigheter. Om mänskliga skyldigheter talas det inte fullt lika mycket…. 

Vilka är då människans rättigheter? Mänskliga rättigheter kan beskrivas som den miniminivå som samhället måste garantera för att människovärdet ska kunna förverkligas i den enskilda människans tillvaro. Det handlar om grundläggande rättigheter som rätt till liv, rätt till frihet, rätt till personlig säkerhet och rätt till ett värdigt liv. De mänskliga rättigheterna handlar således om att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv… 

En grundläggande mänsklig rättighet är att få ta ansvar för sina egna handlingar, bära bördorna av sina fel och brister och naturligtvis få njuta av frukterna av sina förtjänster. Och skyldigheterna? En grundläggande skyldighet är givetvis att ta ansvar för sina egna handlingar och bära bördorna av sina egna fel och brister. Det minsta man kan begära är att varje människa respekterar andra människors rättigheter, att människor inte använder sin makt till att kränka andra människor.

Bättre än så kan man knappast beskriva ämnet. Som människa har man inte bara rättigheter, utan även skyldigheter. Skyldigheter att ta ansvar för sitt liv, sina val och sina handlingar.

Att ta ansvar för sitt liv är det absolut viktigaste och grunden till allt för att kunna skapa sig en framtid som motsvarar ens drömmar. Man måste ta ansvar för sina beslut i livet och alltid utgå ifrån att man själv är herre över sitt eget liv. Ifall man alltid hittar orsaker hos andra eller andra omständigheter till att förklara sina tillkortakommanden innebär det att man givit dessa för stor makt att bestämma över ens liv.

Jag tror att ni fattat poängen, men för att göra det ännu klarare avslutar jag med inledningsfrasen från böckerna Personal Efficiency och Finance, Business and the Business of Life som Bertie Charles Forbes (grundare av affärsmagasinet Forbes) skrivit.

 

Your success depends upon you.

Your happiness depends upon you.

You have to steer your own course.

You have to shape your own fortune.

You have to do your own thinking.

You have to live with your own conscience.

Your mind is yours and can be used only by you.

You come into the world alone.

You go to the grave alone.

You are alone with your inner thougths during the journey between.

You must make your own decisions…

You have to be you.

You are you.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *