Framtidens flygande bil för lyxkunder och en tillbakablick på 1800-talets Science Fiction

flygande bil från porsche boeing
Bild: Boeing

Nyligen meddelade Porsche och Boeing att de tillsammans skall undersöka marknaden för urban, luftburen mobilitet i premiumsegmentet. Till detta samarbetsavtal hör även byggandet av en flygande bil tillsammans.

I en studie som utfördes av Porsche Consulting år 2018 förutspådde man att marknaden för urban mobilitet kommer att ta fart efter 2025. Det har gjort att biltillverkaren nu skrivit under ett ”memorandum of understanding” med Boeing. 

Bild: Boeing

Som en del av partnerskapet skall Porsche och Boeing skapa ett internationellt team som kommer att utföra analyser kring marknadspotentialen för premium-farkoster. I överenskommelsen ingår att Porsche, Boeing och deras dotterbolag Aurora Flight skall utveckla en flygfarkost som lyfter och landar vertikalt.

I projektet ingår också ingenjörer från dotterbolagen Porsche Engineering Services och Studio F.A. Porsche för tester av en kommande framtida prototyp.

Science Fiction från slutet av 1800-talet

Vem vet vad framtiden för med sig. Ibland har man underskattat den tekniska utvecklingen och ibland har man överskattat densamma. Oavsett vilket har människan alltid varit fascinerad av olika framtidsscenarier. Detta började märkas inte minst under den andra halvan av 1800-talet där flera författare började skriva om dessa fenomen utan att låta sig begränsas av vad som var möjligt i nuläget.

I och med den industriella revolutionen under andra halvan av 1800-talet började så småningom det som vi idag kallar science fiction växa fram. H.G. Wells, Jules Verne och Edgar Rice Burroughs var några av de mest populära författarna inom denna genre. Till och med Sherlock Holmes författaren Conan Doyle gjorde ett gästspel inom science fiction när han lät publicera Professor Challengers äventyr för första gången i Strand Magazine år 1912.

Jules Verne gav ut sitt mest kända verk Jorden runt på 80 dagar på franska år 1873. Vad som då verkade otänkbart visade sig dock helt genomförbart när amerikanska journalisten Nellie Bly endast 17 år senare skulle komma att genomföra en jordenruntresa på endast 72 dagar.

Nellie Bly.

Det var dock inte det enda av Sciencie Fiction-verk som Jules Verne gav ut. Han publicerade även Resan till Jordens medelpunkt år 1864 och En världsomsegling under havet år 1870, bara för att nämna några av hans mest kända böcker.

En sak som har tagit längre än tänkt att genomföra är att få ut flygande bilar i trafiken. Att detta var påtänkt redan i slutet av 1800-talet visar bland annat de illustrationer som fransmannen Albert Robida (1848-1926) gjorde. Robida var ansvarig utgivare för tidningen La Caricature i 12 år.

science fiction 1800-tal flygande bilar
En futuristisk illustration av Albert Robida från år 1882 som visar hur människor lämnar Paris Opera i flygande bilar om hundra år. Här syns allt från flygande bussar till limousiner. Klicka på bilden för att göra den större.

I illustrationen ovan kan vi alltså se hur Albert Robida hade tänkt sig att trafiken skulle se ut i Paris om hundra år när han gjorde illustrationen år 1882. Med facit i hand kan vi konstatera att verkligheten inte riktigt blev så gällande de flygande bilarna.

För den som önskar ytterligare science fiction-inspiration från slutet av 1800-talet kan boken La vie Électrique från år 1893 rekommenderas. I denna bok står Albert Robida för illustrationerna.

Illustration på en flygande bil från boken La vie Électrique.

Även om det alltså inte riktigt blev som Robida tänkt sig, verkar vi nu i alla fall vara en bit längre på vägen i planerna på flygande bilar för privatpersoner. Sedan återstår det att lösa det praktiska i att få trafikregler i stånd för de flygande bilarna…

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *