Ge akt på ditt uppförande!

Det har redan tidigare konstaterats här på bloggen att många i dagens samhälle skulle må bra av en kurs i hur man beter sig mot andra människor. Speciellt bland unga har respekten för äldre blivit alltmer bristfällig. Det kan delvis ha att göra med att dagens unga växer upp med förebilder inom bland annat ”dokusåpor” och andra liknande program.

Oavsett orsaken är min bestämda uppfattning att man inte lägger en lika stor vikt vid dessa frågor längre. Vi får helt enkelt inga klara mallar för vad som är ett bra beteende vid umgänget med andra människor. En idé kunde vara att inom ramen för skolornas läroplan introducera eleverna i detta redan i en tidig ålder. Även bland vuxna är det bra att med jämna mellanrum påminnas om dessa saker.

Här och nu drar vi vårt strå till stacken genom en instruktionsvideo i detta ämne. Allt utgår från en själv. Genom att vara uppmärksam, respektfull och hjälpsam vinner man både respekt hos och blir omtyckt av andra människor. Den egna attityden i olika situationer gör all skillnad i världen för hur du uppfattas av omvärlden.

Eftersom det råder brist på svenska instruktionsvideor i ämnet söker vi oss till det engelska språket och Coronets klassiska kortfilmer från 1950-talet.


I den andra instruktionsvideon får vi en närmare beskrivning på hur vi genom att ta hänsyn även till omgivningsfaktorer kan utveckla vår personlighet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *