Gentlemannen och motion

motion och hälsa män

Gentlemannen har alltid förstått vikten av att röra på sig. Även om en rund figur stundom varit eftersträvansvärd på grund av att det signalerat välstånd hos dess bärare, har den smala och vältränade figuren blivit allt mer eftersträvansvärd i vårt samhälle för gemene man.

Populäriteten bland olika motionsformer har dock varierat. Fotbollen och många andra av de andra idrotter som är så populära idag är relativt nya fenomen. Enligt den definition på motion som Bernhard Roetzel använder i sin bok ”Gentlemannen” menas med motion främst jakt, skytte, ridning och fiske. Roetzel menar att dessa motionsformer mer än något annat bidragit till att utforma den klassiska och tidlösa stilen för gentlemannen.

Man kan vara av många åsikter gällande detta påstående med tanke på att vi vet att även idrotter som golf och tennis starkt bidragit till att influera modet genom hela det förra århundradet. Men med hänsyn till att ovan nämnda motionsformer är så starkt förknippade till det typiskt engelska gentlemanna-modet kommer jag i följande artiklar att titta lite närmare på just dessa, med lite inslag av golf och tennis.

Det manliga idealet

För att närma sig ämnet idrottens roll i mannens liv bör man börja från de ideal som funnits hos mannen. Det finns många orsaker till att mannen utövat idrott annat än av endast tidsfördriv och för att stilla sin äventyrslusta. I sin bok Mannen i sino prydno från år 1925 beskriver Holger Schildt mannens ideal och sin syn på idrott på följande sätt:

Seklets lösen är ju fetmans avskaffande. Eldgaffelns linjespel åtrås nu av ung och gammal, man och kvinna. Den för de olika könen kännetecknande soliditeten tager sig också här ett uttryck; mannen vill bliva smärt och smal, kvinnan vill genom att dölja sina kullrigheter synas vara det…

…Fetmans stora sociala betydelse bör icke underskattas. Den ger intryck av välstånd och gedigenhet. Ur skönhetssynpunkt lär dock stickan vara förmer än bullen. Mannen bör förty ge akt på att hans hydda ej får svälla över sina naturliga gränser. Men epitetet elegant är icke förbehållet blyertspennsherrarna. Ett gott hull utesluter icke elegans. Även flodhästar och elefanter kunna trots sitt klumpiga yttre utveckla ett visst imponerande behag. Allt kommer an på att rörelserna äga smidighet. Vart manfolk må därför se till, att hans kropp bibehåller sin spänstighet oberoende av ålder och kroppsvikt. För detta ändamål är det icke nödvändigt att alla morgnar löpa maraton eller göra jättekast på räck, men gymnastik till husbehov eller någon sport såsom t.ex. skidning eller tennis måste helt enkelt stå på varje manfolks hustavla. Det håller hans huvud upprätt, det ger hans rörelser spänstighet och hela hans corpus behag. Som biprodukter inhöstas dessutom en frisk ansiktsfärg och glans i ögat….

…Engelsmannen har länge erkänts både de facto och de jure som höjdpunkten av maskulin yttre prakt. Ingen kan förneka, att denna hans rangställning har ett intimt samband med hans från barndomen idkade kroppskultur…

Förståelsen av vikten av att röra på sig både med tanke på både det fysiska och psykiska välbefinnandet är således inget nytt, utan har alltid funnits med i det manliga medvetandet. Den kan kanske tyckas att vi nuförtiden är mer ytliga än någonsin och att idrotten i dess olika former blivit populärare. Ovan nämnda citat är bara ett av många som bevisar motsatsen.

Mannen har alltid varit mån om sitt yttre och idrotten har alltid funnits med som en naturlig del i vardagen hos den fåfänga mannen. Att sedan det fetbleka idealet stundom funnits med i bilden beror främst på att mat stundom varit en bristvara i samhället. Senast så sent som under 1900-talets krigstider.

Vi kan ur ovan nämnda text se att den nordiska mannen redan på 1920-talet kastade blickar av beundran på den engelska gentlemannens klädstil. Vi hade några årtionden i slutet av 1900-talet där den klassiska engelska skräddarkonsten inte uppskattades lika mycket hos gemene man. Vi har dock sett en ändring på detta under senaste tiden. Nu ses återigen klädstilen hos den engelska gentlemannen som något eftersträvansvärt, med en beundransvärd rikedom i användning av olika material i kläder för olika ändamål.

Av denna orsak bör de motionsformer som förknippas med den engelska gentlemannen vara ett givet inslag i varje sann gentlemans medvetande. Om man inte tycker om motionsformerna så kan man i varje fall inspireras av den snygga klädsel och de underbara material på klädseln hos dessa motionerande gentlemän.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *