Gentlemannens garderob: Halmhatten

Halmatten (engelskans boater) var speciellt populär på 1920-talet och användes runt hela världen som sommarhatt. Redan under mitten av 1800-talet ökade den i popularitet för både män och kvinnor i Europa.

Det engelspråkiga namnet boater kommer från dess popularitet som huvudbonad bland seglare och ”båtfolk” under slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Halmhatten har blivit något av en symbol för sommaren trots att det numera inte är så vanligt att bära denna huvudbonad. En orsak till halmhattarnas populäritet under sommarmånaderna var förutom att den är svalare än mer tradtionella hattar även dess skyddande verkan mot solstrålarna. Under 1800- och början av 1900-talet var det inte lika populärt med en solbränd hud eftersom det signalerade underklass.

Under de år när samtliga män bar hatt utomhus firade man bland annat i USA ”Straw Hat Day”, som ett tecken på att sommaren hade börjat. Det exakta datumet för denna dag varierade från ort till ort.

Numera används halmhatten väldigt sällan i Sverige. Den är ännu en del av skoluniformen i några skolor och kan även ses på den traditionella evenemang som Henley Royal Regatta.

A.E. Hoyt, P.E. McCabe, M.H. Glynn, N.E. Mack (LOC)

Goodhue Livingston & Mrs. Oren Root  (LOC)

Featured picture: Smithsonian Institute

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *