Gentlemannens konversationsregler från år 1875

Det finns många aspekter då det handlar om hur man beter som en gentleman. Hit hör definitivt hur du pratar med människor i din omgivning. Här ger vi er några tips för hur du pratar som en gentleman från gammal etikettlitteratur.

Även om det är snart 150 år sedan Cecil B. Hartley skrev sitt mästerverk A Gentlemen’s Guide to Etiquette är många av de regler som han delar med sig av mer aktuella än någonsin.

Speciellt de konversationsregler som Hartley skriver om i första kapitlet är något som många i dagens samhälle kunde sträva efter för att kunna bete sig mer gentlemannamässigt.

Hur du pratar som en gentleman

Det finns naturligtvis vissa punkter där vi inte fullt ut håller med om hans åsikter, men i stort sett gäller många av de konversationsregler för gentlemannen i lika hög grad ännu idag som när denna bok skrevs.

Nedan har vi plockat ut de viktigaste delarna ur första kapitlet om konversationsetikett och översatt dessa enligt bästa förmåga. Att översätta från gammal engelska är inte det enklaste, så i texten finns både omskrivningar och förkortningar.

1. Även om du är övertygad om att din samtalspartner har fel, ge efter med stil och undanbe dig vidare diskussion eller byt smidigt ämne i konversationen. Försvara inte envist din egen åsikt tills du tappar ditt humör. 

2. Du får gärna ha en bestämd politisk åsikt, men manifestera den inte vid alla tillfällen och framförallt, försök inte tvinga andra att hålla med dig. Lyssna lugnt på andras idéer om samma ämnen och ifall du inte kan hålla med, var artig även när du för fram din avvikande åsikt. Medan din samtalspartner kanske försöker påpeka att du är en dålig politiker, låt honom åtminstone tvingas erkänna att du är en gentleman.

3. Avbryt aldrig någon som talar. Det är oförskämt att antyda att du inte anser en annan man kapabel att avsluta en berättelse som han själv påbörjat.

814c3b8c-b4ca-46cf-9bbb-506d3d84498f

4.       Ge alltid samtalspartnern full uppmärksamhet. Det är dåligt uppförande att se på klockan, läsa ett brev eller på andra sätt visa hur trött du är att lyssna på den andra personen. 

5.       Vid allmänna konversationer bör man aldrig tala medan en annan person talar och aldrig höja rösten för att överrösta andra. Var aldrig högfärdig eller tala på ett diktatoriskt sätt; låt alltid din konversation kännetecknas av vänlighet och öppenhjärtighet samt avsaknad av tillgjordhet.

6.       Prata aldrig om ditt eget yrke, din egen företagsverksamhet eller din egen roll i samhället om du inte ombeds göra det. Att definiera konversationen helt och hållet utifrån egna intressen är ouppfostrat och vulgärt. Gör ämnet för konversationen lämpligt för det sammanhang och det sällskap du befinner dig i.

7.       Om man inte genast kan försonas i en dispyt, dra dig tillbaka från den. Du kommer säkert att få en fiende, eller kanske till och med två, genom att välja sida i en argumentation där talaren har tappat sitt humör.

8.       Under en allmän konversation i grupp bör man aldrig försöka dra uppmärksamheten till sig själv. Det är ohövligt att börja prata med någon i en grupp och rycka loss honom ur gruppen för att prata ensam med dig.

9.       En man med äkta intelligens och kultiverat sinne är i allmänhet anspråkslös. I sin dagliga tillvaro känner han kanske att hans intellektuella färdigheter ligger på en högre nivå än de runtomkring honom; men han låter ändå inte någon i sin omgivning känna sig underlägsna eller mindervärdiga. Inte heller försöker han visa sitt överläge över dem. Han diskuterar med uppriktig enkelhet de ämnen som andra tagit upp till diskussion och försöker undvika att ta upp sådana ämnen som andra inte är benägna att diskutera. Allt som han säger kännetecknas av artighet och hänsyn till de åsikter och känslor som andra har.

10.   Det är en lika stor prestation att lyssna med uppmärksamhet och intresse, som att tala väl. Att vara en god lyssnare är lika ovärderligt som att vara en bra talare. Det är i karaktären hos en lyssnare som man enklast märker ifall en man är världsvan.

49aebab4-12c2-4207-b468-1fb3708f866e

11.   Lyssna aldrig till en konversation mellan två personer som dragit sig undan från en grupp. Om de befinner sig så nära dig att du inte kan undvika att höra dem, kan du med gott samvete byta plats.

12.   Gör din egen andel i en diskussion så anspråkslös och kort som är lämplig för situationen och undvik långdragna tal och historier. Om dock andra, speciellt en äldre man berättar en lång historia, eller en historia som inte är ny för dig, lyssna respektfullt tills han är färdig innan du talar igen.

13.   Tala inte för mycket om dig själv. Dina vänner kommer att få reda på dina förtjänster utan att tvinga dig att berätta om dessa och det är lika onödigt att själv avslöja sina svagheter.

14.   När du talar om dina vänner, jämför dem inte med varandra. Tala om förtjänsterna med var och en av dem, men försök inte förhöja förtjänsterna hos den ena genom att ställa dessa i kontrast till lasterna hos den andra.

15.   Försök att i diskussioner undvika alla ämnen som kan skada den som är frånvarande. En gentleman skulle aldrig smäda eller lyssna på förtal.

16.   Även den vitsigaste mannen blir tråkig och ouppfostrad när han gör anspråk på hela uppmärksamheten hos det sällskap i vilken han borde utgöra en mer blygsam del.

17.   Undvik givna fraser och använd sällan citat. Ibland kan de utgöra en krydda i en konversation, men när de blir en ständig vana är de en belastning.

18. Undvik överdriven noggrannhet och pedanteri. Det är ett tecken på dumhet snarare än intelligens.

19. Tala ditt eget språk med korrekthet, men var samtidigt inte för pedantisk då det gäller formell korrekthet gällande fraser.

20. Anmärk aldrig på om andra gör misstag i sitt språkbruk. Det är ouppfostrat att anmärka dessa misstag hos andra runtomkring dig.

21. Om du är vetenskapsman eller liknande, undvik att använda tekniska termer. De är inte uppskattade eftersom många inte kommer att förstå dessa. Om du trots allt omedvetet använder dig av dessa termer eller fraser, gör inte det ännu större misstaget att förklara deras innebörd. Ingen kommer att tacka dig för att på så sätt antyda lyssnarna om deras okunskap eller ignorans.

22. Vid konversation med en utlänning som talar ofullständig engelska, lyssna med noggrann uppmärksamhet. Bidra dock inte med ord eller fraser om han tvekar. Framförallt, visa inte din otålighet genom ord eller gester om han gör pauser eller misstag. Om du förstår hans språk berätta det åt honom genast när du börjar prata. Detta handlar inte om att visa din egen kunskap, utan det är en vänlighet som en utlänning kommer att bli glad att höra när denne vistas i ett främmande land.

23. Var försiktig att aldrig spela rollen som pajas i olika sammanhang. Snart kommer du att bli känd som den roliga killen på festen och inget är så farligt för din värdighet som gentleman. Du blottlägger dig för censur och förlöjligande och du kan vara säker på att för varje person som skrattar med dig, skrattar två personer åt dig. Och för varje person som beundrar dig kommer två personer att se på dina upptåg med förakt.

24. Undvik skryt. Att tala om dina pengar, kontakter eller de lyxigheter du besitter är mycket dålig smak. Det är lika obelevat att skryta om dessa saker bland förnämliga människor.

25. När du kastas in i kretsen av litterära människor, fråga dem inte om deras arbete. Att berätta om sin beundran för en författares verk faller i dålig dager. Men du kan genom att citera någon författarens skrifter eller genom att referera till dessa skänka glädje och visa att du har läst deras verk och uppskattat dessa.

26. Det är oerhört oförskämt och pedantiskt att i en allmän diskussion citera på ett främmande språk.

28. Att använda fraser som kan ha dubbel mening är inte gentlemannamässigt beteende.

29. Om du märker att du håller på att bli arg i en diskussion, byt ämne eller var tyst. I stridens hetta kanske du använder ord som du aldrig skulle använda dig av i lugnare situationer och vars innebörd du bittert kunde ångra när du yttrat dem.

30. ”Tala aldrig om rep till en man vars far blev hängd” är ett populärt ordspråk (inte i Sverige, reds. anmärkning). Undvik ämnen som kan tolkas personligt och håll dig reserverad gällande familjeangelägenheter. Undvik, om du kan, att hitta skelett i din väns garderob. Men om det avslöjas specifikt för dig, se det som ett heligt förtroende som du aldrig avslöjar till en tredje part.

31. Oavsett hur mycket du har utvecklat ditt sinne under dina resor, prata inte konstant om dessa. Inget är mer tröttsamt än en man som inleder varje mening med ”När jag var i Paris” eller ”I Italien såg jag…”

32. När du ställer frågor om personer som du inte känner i en salong, undvik att använda adjektiv; annars kan du hamna i en situation där du frågar en mor, ”Vem är den underliga, fula flickan? Och bli besvarad enligt följande, ”Min herre, det är min dotter.”

33. Undvik skvaller; hos en kvinna är det avskyvärt, men hos en man är det ytterst föraktligt.

34. Fjäska inte och erbjud inte råd. Ingen kommer att tacka dig för det.

35. Undvik smicker. En delikat komplimang är tillåten i en konversation, men smicker är rättframt, grovt och för känsliga personer vidrigt. Om du smickrar dina överordnade kommer de att misstro dig och tro att du har själviska ändamål; om du smickrar damer kommer de att förakta dig och tro att du inte har något annat att prata om.

36. En vettig dam kommer att känna sig mycket mer smickrad ifall du pratar med henne om intellektuella ämnen, än om du endast riktar komplimanger till henne. I det senare fallet kommer hon att dra slutsatsen att du anser henne oförmögen att diskutera om intellektuella ämnen och du kan inte förvänta henne att vara nöjd med att ses som endast en dum och fåfäng person, som måste bli smickrad till gott humör.

fa70d788-1a9c-4069-bf8d-d87dbc149f37
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *