Gentlemannens löften till sig själv

Det är inte enkelt att vara en bra människa och hålla de löften man givit sig själv och sin omvärld. Strävan efter att försöka uppnå sin fulla potential i livet kan ytterligare bidra till stressen. Allt detta kan dock underlättas om man för sig själv gjort upp de spelregler enligt vilka man önskar leva.

För detta ändamål passar de livsregler som Christian D. Larson (1874 – 1954) skrev i sin bok Your Forces and How to Use Them från år 1910 och som i folkmun kom att kallas Creed for optimists.

Om man lyckas leva enligt dessa principer har man kommit långt på vägen till att bli en sann gentleman och till att uppnå sin fulla potential som människa. Nedan är reglerna fritt översatta.

e5dc5635-c025-4ce9-9976-697c773d47e9

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *