Gentlemannens syn på rikedom

Nuförtiden har vi en tendens att försköna rika människor och pengarnas betydelse i människans liv. Det har blivit lite av ett självändamål att bli rik och de människor som är rika sätts på piedestal. Rikedomen har blivit ett mått på ens framgång i livet. Den sanna gentlemannen förstår att pengar inte är ett självändamål.

Även om pengar på sätt och vis kan sägas köpa en viss frihet, bör strävan efter pengar och rikedom aldrig bli det som styr gentlemannens liv. En sann gentleman har en balanserad syn på tillvaron och sin roll i den.

Istället för en ständig jakt på pengar är det passionen för det som han tycker om att göra som leder honom i livet. Att ledas av passion utesluter inte det faktum att gentlemannen förstår vikten av en ordnad ekonomi och inte heller att han inte behöver tycka om pengar.

Till att ha en balanserad syn på tillvaron hör ju även att hålla sig ständigt uppdaterad då det gäller ens egna ekonomi. Varje ansvarstagande gentleman har en klar uppfattning om den egna ekonomin och sköter om sina pengar med omsorg, på samma sätt som med sina medmänniskor.

En gentleman har en ödmjuk inställning till sin egen roll i samhället, oavsett hans ställning och finansiella status. Det finns aldrig någon orsak till att framhäva sig själv genom att påtala sin egen förträfflighet. Ett gott självförtroende och skryt är två vitt skilda saker som varje sann gentleman bör förstå skillnaden på. Medan ett gott självförtroende är viktigt för att nå fram med sitt budskap, är skryt något som förstör trovärdigheten hos en person.

Detta har blivit allt viktigare att påtala i och med att vi i dagens samhälle allt mer har kommit in i situation där rikedom och den status som följer med den blivit eftersträvansvärd. I media möter vi dagligen på människor som gör i princip allt för att ha råd med en extravagant livsstil. Att på detta sätt sälja sin själ för att nå en viss finansiell status är inget som en gentleman skulle göra. En gentleman ser till att leva i enlighet med sin höga moral oavsett den ekonomiska vinning som kan finnas i sikte vid val av en annan väg.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *