Guide för yngre generationer

Att äldre generationer är oroliga över yngre generationer och deras beteende är egentligen inget nytt. När man bläddrar tillbaka i böcker från 1800-talet kan man konstatera att det redan då fanns ett behov av att tillrättavisa de med mindre livserfarenhet och deras leverne.

Hur allvarligt skall man då ta på den kritik som blivit allt mer högljudd de senaste åren mot den generation som man kallar ”Millennials”? Finns det orsak att vara orolig över framtiden? En populär video som rullat på sociala medier den senaste tiden är följande:

Visst finns det en poäng med många av de påståenden som Simon Sinek gör i videon. Personligt ansvar och brist på verklighetsuppfattning är ett verkligt problem hos många i dagens samhälle.

Man kan dock se utvecklingen från många olika synvinklar. Det är inte bara de som Sinek benämner Millennials som har svårt att anpassa sig till den nya verkligheten. Å ena sidan avviker den verklighet som dagens ungdom växer upp i avsevärt från den som tidigare generationer varit vana med. Ingen flit och inget hårt arbete i världen kommer att ändra på detta faktum. Nuförtiden finns det inget som heter ”fast anställning” i egentlig mening och det är ytterst få som kan jobba på samma plats från det att man blir utexaminerad tills man blir pensionär.

Alla måste vara beredda att hela tiden lära sig nya saker för att man skall hänga med i utvecklingen. Det gäller såväl yngre som äldre. Det har helt enkelt blivit svårare att navigera i den omvärld som vi nu befinner oss i.

Om man skall använda moraliska pekpinnar finns det även att anmärka på hos äldre generationer. Det är ju inte endast jobblivet som ändrats under senare decennier. Många av de ”sanningar” som våra föräldrar tagit för givna har förändrats för alltid. Dit hör bland annat saker som att fastigheter alltid kommer att öka i värde och att aktier alltid kommer att öka i snitt 10 % per år över en 10 års period. Dessa sanningar hör till det förgångna och byggde på ett samhälle i tillväxt. Trots detta lever vi ännu en gång enligt mottot att det denna gång är annorlunda…

Nu måste man börja förbereda sig på att fördela resurser och hitta smartare lösningar, snarare än att konsumera sig ur problemen. Det går inte längre att låna från framtida generationer, något som alla är väldigt duktiga på just nu med alla kvantitativa lättnader och nollräntor från centralbankerna. Det är en skrämmande tanke att de personer som nu är i 40-års åldern och yngre levt med nollräntor under i stort sett hela sitt vuxna liv och att man numera tar det som ”det nya normala”. Gratis pengar är roligt så länge det varar.

Med det sagt finns det ändå en hel del att jobba på då det gäller attityden och livssynen hos unga, därför riktar vi dagens visdomar kanske främst till denna mer formbara grupp.

Alla kan dock ha nytta av det som William A. Alcott skrivit i boken The Young Man’s Guide från år 1849. En bok som behandlar många av de tidlösa ämnen som personlig ekonomi, beteende i arbetslivet och allmän vett och etikett.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *