Hitta din motivation efter semestern

Semestern börjar vara över för denna gång och en återgång till vardagen är en verklighet för de flesta av oss. Vid denna tidpunkt på året är motivationen kanske inte alltid den bästa när man tänker på att kan vara ett helt år kvar tills nästa längre ledighet. Men just därför är det viktigt att ta till alla knep som finns för att hitta inspirationen.

Det finns ett par tidpunkter under året som är mina favoriter då det handlar om att göra en utvärdering av sig själv och sina mål. Dessa är i samband med övergången till ett nytt år och precis just nu, när man återvänder till jobbet. Att utföra en självrannsakan och se över alla delar av ens livsplan kan ha en mycket stor inverkan på motivationen när det känns som tyngst.

Vid dessa tidpunkter är det ofta tidshanteringen och planeringen av dygnets timmar som jag valt att fokusera på. Allting som man är idag och allting som man blir i framtiden avgörs av ens sätta att tänka och ens sätt att använda sin tid. De flesta böcker som skrivits i ämnet antyder att framgångsrika människor har utvecklat förmågan att utnyttja sin tid på ett betydligt mer effektivt sätt än mindre framgångsrika människor. De har tydliga mål och ambitioner, tydligt formulerade planer och välorganiserade agendor som gör det möjligt för dem att utnyttja sin tid på bästa sätt.

Det sägs att hela nittiofem procent av de tankar som vi har idag är de samma som dagen innan och att nittiofem procent av allting vi gör idag styrs av vanorna, såväl de bra som de dåliga. Därför handlar mycket om att medvetandegöra dessa vanor och hitta sätt att förbättra de goda vanor som ger större belöningar och för oss närmare våra målsättningar.

Värdet av tydlighet

Bra saker tillfaller dem som väntar, men bara i form av sådant som ratats av dem som varit företagsamma.

Thomas Edison

På ett personligt plan liksom även i affärslivet är tydlighet något av det allra viktigaste. Människor med tydliga, nedskrivna mål åstadkommer avsevärt mycket mer på kortare tid än människor som saknar sådana. Brist på tydlighet är en källa för frustration och otillräcklighet mer än någon annan enskild faktor. Trots detta är det ytterst få som på ett personligt plan har nedskrivna mål och planer som de regelbundet jobbar med.

Tänk dig vilken framgångsrik organisation som helst. Hur tror ni att dessa skulle lyckas utan målsättningar och strategier att jobba mot? Alla företag behöver både klara målsättningar, samt strategier på både kort och lång sikt för att lyckas. Om inte annat så behövs dessa för att övertyga diverse finansiärer och placerare om företagets förträfflighet.

Med tanke på att de flesta, både företagare och anställda, är medvetna om sitt företags målsättningar och strategier är det förvånande att så få i det privata använder sig av samma metoder för att styra upp sina liv. Alla behöver någon form av tydlighet i sina liv. Något som styr upp de vardagliga beslut som vi alla har framför oss varje dag.

En av de mest framstående författarna inom området, Brian Tracy har i flera böcker om personlig utveckling använt en sjustegsprocess som man kan använda sig av för att uppnå sina mål snabbare och smidigare. Dessa är enligt följande:

1. Fastställ exakt vad det är du eftersträvar.

2. Skriv ner det på ett tydligt och detaljerat språk.

3. Sätt en deadline. Sätt upp dessa i etapper om målet är stort, långsiktigt eller komplicerat.

4. Upprätta en lista över allting som du kan komma på att göra för att uppnå ditt mål.

5. Omvandla din lista till en handlingsplan, baserad på prioriteringar och upprättad enligt ett mönster som talar om vad som måste göras innan någonting annat kan göras.

6. Skrid till handling genast. Skjut inte det på framtiden.

7. Gör någonting varje dag, hur lite det än är, som för dig närmare ditt mål.

Den egna valmöjligheten

Vi har alltid möjligheten att välja vad vi vill göra först under en dag, det som kommer näst i tur och det som vi inte alls vill ta tag i. Det liv som vi har idag är det sammanlagda resultatet av de beslut och de val som vi gjort fram till denna stund. Om man är missnöjd med någon del av sitt liv är det upp till en själv att börja göra annorlunda val och fatta bättre beslut.

En mycket enkel sak som man kan göra genast är att analysera en typisk dag eller vecka. Genom att göra detta kan man kanske identifiera de brister man har i tidsanvändningen som orsakar de problem man har idag. Man kan vara den mest begåvade inom ett visst område, men om man inte har förmågan att fokusera och rikta sin energi till de uppgifter som har betydelse för ens egen utveckling så kommer man inte att lyckas.

Där är även dygnsplaneringen av största betydelse. När under dygnet fungerar man som allra bäst? Se till att få gjort de viktigaste sakerna som har störst betydelse för dig och din utveckling under den tidpunkt på dygnet när du fungerar som bäst och lägg resten av uppgifterna på autopilot.

Även om det mesta omkring oss utvecklas i en våldsam takt kan man vara säker på att det finns en egenskap hos oss som alltid kommer att vara tidlös, nämligen tidshanteringen. Även om många uppfinningar gjort att vi nuförtiden kan effektivera många av vardagens göromål, så har nya tidstjuvar tillkommit som gör det svårt att fokusera på och prioritera rätt saker. Därför är det alltså av största vikt att man lär sig att hantera denna tidlösa konst på ett sätt som främjar ens egen utveckling.

Om man inte ser till att själv ta tag i sin egen tid och sin egen utveckling, kan man vara säker på att man alltid kommer att vara helt beroende av andra då det gäller användningen av det viktigaste man har här i livet – tiden här på jorden. Tid som egentligen skall spenderas på sådant som man älskar att göra och som ger en tillfredställelse.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *