Hotel Rydberg – Gentlemannens tillhåll vid förra sekelskiftet

baren vid hotel rydberg år 1903
Baren vid Hotel Rydberg år 1903. Bild: Stockholms digitala stadsmuseum

Visst är det synd när gamla anrika byggnader rivs. Nu börjar det vara ett bra tag sedan detta hände med Hotell Rydberg – ett av Stockholms riktiga nöjescentrum för gentlemän i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Det var den 1 oktober år 1914 som Hotell Rydberg stängdes och revs för att ge plats åt Skandinaviska Bankens palats och samtidigt var det slutet på en historia som började år 1857.

Hotell Rydberg vid Gustaf Adolfs Torg 24 år 1914, alltså samma år som rivningen. Bild: Stockholms digitala stadsmuseum

Hotell Rydberg var ett hotell med restaurang och bar vid Gustav Adolfs Torg i Stockholm. Hotellet var under sin tid ett av stadens mer kända nöjesetablissemang och besöktes bland annat av journalister och författare, däribland Hjalmar Söderberg, Albert Engström och Emil Norlander – en samlingsplats för konstnärer och intellektuella.

Hotellet omnämns i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas:

Doktorn går över kyrkogården och upp genom gränden till Drottninggatan, där han köper cigarrer. Han viker sedan av på Fredsgatan, tittar genom glasrutan på Hotell Rydberg vid Gustav Adolfs torg, köper tidning och går ned till vattenbutiken och sätter sig.

På hotellet huserade också herrklubben Sällskapet mellan åren 1857-70. Biff Rydberg, eller Biff à la Rydberg, anses ha serverats första gången i hotellets restaurang.

Interiör av Hotell Rydbergs kafé, Gustaf Adolfs torg 24 år 1914. Bild: Stockholms digitala stadsmuseum

Grunden till hotellet lades i form av en donation från Abraham Rydberg till Stockholms grosshandelssocietets för att uppföra ett hôtel-de-ville, alltså ett stadshus i Stockholm. Det är ännu idag okänt om missförståndet berodde på dåliga språkkunskaper eller var en avsiktlig feltolkning för att få till stånd Stockholms första hotell.

Hotell Rydberg uppfördes på det gamla Kastenhofs tomt efter fasadritningar av Albert Törnqvist. Interören hade ritats av Johan Fredrik Åbom, som några år senare även ritade Berns salongers byggnad vid Berzelii park.*

Ritning av Albert Törnqvist ur bygglovshandlingar från 1853. Bild: Stockholms stadsarkiv

Att det rörde sig om ett spektakulärt hotell vid denna tidpunkt råder det ingen tvekan om. I boken Ny svensk historia Carl XIV Johan-Carl XV och deras tid från 1942 finns hotellet beskrivet i form av en krönika från öppningsåret 1858:

Hotell Rydberg vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm.
Annons i boken.

Rydbergska hotellet i Stockholm, är det första egentliga hotell Stockholm 
eger och, ehuru långt ifrån bland de största i Europa. Det inre innehåller, utom Stora Sällskapets lika smakfullt som rikt inredda
och möblerade lokal 2 tr. upp, 6o rum för resande, åtskilliga verkligen furstligt tapetserade och alla mer eller mindre praktfulla, allt efter priset som varierar mellan i och 5 R:dr bko för dagen. Dessutom finnes vagnshus, badrum m. m. som hörer till ett större hotell. Uppassningen är helt och hållet anordnad efter de stora hotellerna i Tyskland och Schweiz, så att man, utom betjenter och kammarpigor för hvarje våning har kypare, hvilka vid första signal med ringklockan ögonblickligen infinna sig; hvarjemte både ut- och inländska tidningar äro att tillgå. För hotellets tillvaro har man att tacka i första rummet Abraham Rydbergs fond.

Hotell Rydberg vid Gustav Adolfs torg i Stockholm under Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Bild: Stockholms digitala stadsmuseum

*Wikipedia

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *