Hur du håller dina nyårslöften

Vi har nu påbörjat ett nytt år och många av oss har säkert nya färska nyårslöften att ta itu med. Därför börjar vi det nya året med lite tips för hur man kan göra för att göra 2017 till det bästa året hittills genom att hålla de löften man gjort till sig själv.

Det finns en allmän misstro gentemot nyårslöften och deras bestående inverkan på våra liv. Och visst, alltför ofta blir det så att många faller tillbaka till gamla mönster rätt så snabbt efter att man avgett sina nyårslöften. Min åsikt är dock att det är onödigt att vara alltför kritisk mot viljan att förändras till det bättre, oavsett om man väljer att kalla viljeyttringen nyårslöfte eller inte.

Däri ligger ju grunden för all personlig utveckling, nämligen viljan att göra sitt liv bättre. Att inte tro på sig själv och sin förmåga att förändra sitt beteende är lika med att säga att man överlåter sitt liv till andra och till omständigheter runtomkring oss.

Dessutom erbjuder nyåret det utmärkta tillfället både till en nystart samt till ett avslut på det som varit. För att prata i redovisningstermer kunde man säga att man gör ett bokslut på det som varit och blickar framåt med nya strategier för hur man skall nå sina mål. Tyvärr är det alltför få som behandlar sig själv, sitt liv och sin hälsa lika noggrant som man gör med sitt företag eller det företag som man är anställt av.

Roten till problemen

Många av de problem som människan har då det gäller att åstadkomma förändringar till det bättre och hålla sig på rätt bana för att nå sina målsättningar har att göra med två faktorer. Dessa är bristen på tålamod och oförmågan att ta ansvar för sina egna liv. Naturligtvis finns det även andra faktorer som spelar in, men när man tänker på hur samhället förändrats är det just dessa två faktorer som sticker ut.

Att vi lever i ett tidevarv där man vant sig vid omedelbar belöning gör att tålamodet blivit något av en bristvara hos många av oss. Detta gäller inte endast så kallade ”Millennials” som är populära hackkycklingar hos många. Även hos äldre generationer finns det beteenden som tyder på att vi alla blivit allt mer otåliga i våra beslut här i livet.

Med tanke på hur samhället förändrats är detta inte så märkligt. Att vi i flera decennier kunnat handla på kredit och det faktum att snart en hel generation unga vant sig vid nollränta på sina bostadslån gör att man vant sig vid att få allt här och nu. Lägg till detta den omedelbara bekräftelse som dagens sociala medier erbjuder och vi har iallafall en delorsak till den brist på tålamod som finns hos många i dagens samhälle.

Vad kan man då göra för att få till stånd en bestående förändring hos sina vanor?

Det tar i genomsnitt 66 dagar att skapa en vana, visar en studie av forskare vid University College London som publicerades i European Journal of Social Psychology 2010. Det betyder att det är speciellt till en början är mödosamt att åstadkomma en beteendeförändring. Efter ett tag nås dock en platå när förändringen blir en vana.

För att komma så långt att man får förändringen till att bli en vana krävs det dock ofta att man noggrant planerar och följer upp de val man gör i sitt liv. Den med bäst förutsättningar att utarbeta hållbara förändringar i vanorna är den som regelbundet jobbar för att förbättra dessa och inte låter vardagliga luster styra sina handlingar.

Samuel Smiles skriver i sin bok Character från år 1876 att det som skiljer oss från djuren är förmågan att genom självkontroll behärska våra instinkter. De mest självständiga och oberoende individerna, med förmågan att förändra sina liv, har den disciplin som krävs för att styra sina tankar och sitt beteende.

Bra vanor och rutiner är dock inget som kommer av sig självt, utan det kräver noggrann träning och systematisk uppföljning.

När man vet att planering och självkontroll är två ytterst viktiga beståndsdelar för att lyckas med sina löften till sig själv är det viktigt att man hittar de sätt som passar en själv och sitt liv. Något som motiverar och gör att man ser fram emot att ta itu med förändringarna.

I nästa artikel tar vi itu med några av mina bästa tips för att planera och följa upp sina framsteg. Några sätt som gör att jag inte bara inspireras av själva förändringarna jag vill åstadkomma, utan även av processen av att nå dit. Det kan nämligen vara riktigt roligt att dokumentera sina steg mot ett bättre liv om man gör det på ett sätt som man själv inspireras av.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *