Hur du hittar jobb och avancerar i din karriär

rekryteringsföretag stockholm

Rektrytering är i de flesta fall den största investeringen för en arbetsgivare. Och inte endast den största, utan även den viktigaste. När du söker jobb är det därför viktigt att du ser det ur arbetsgivarens synvinkel. Hur skulle du göra det om du ägde företaget? Här tar vi fram tips främst för dig som söker jobb via rektryteringsföretag.

Att hittar rätt kandidater vid jobbsökning är något som tar tid och pengar. I dagens läge är det också arbetskraftsbrist på många nyckelpositioner och därför använder många rekryteringsföretag för att hitta rätt kandidater.

Rekrytering i Stockholm

Enligt nya siffror som Stockholms Handelskammare publicerade utifrån analys av SCB-data i september är det arbetskraftsbrist i Stockholm. Stockholm står ensamt för 42% av alla vakanser i Sverige, dvs. antalet lediga jobb som kan tillsättas genast men som inte blivit tillsatta. Med andra ord råder det brist på arbetskraft i regionen.

Det största antalet vakanta tjänster finns inom informations- och kommunikationsföretag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Det största problemet som företag har just nu är matchning av rätt personer för rätt jobb. Ett företag som erbjuder rekrytering och bemanning inom bland annat ekonomi med fokus på företagsområdet i Stockholmsområdet är Serveoffice som har en 30-årig erfarenhet inom området.

Tre skräddarsydda alternativ för företag

Vi nämnde tidigare att du bör se det ur företagets synvinkel när du söker jobb. Nämnda Serveoffice erbjuder tre alternativ för företag beroende på behov.

Talent Search

Talent Search är ett rekryteringserbjudande som vänder sig till arbetstagare som vill rekrytera en person på junior- eller mellannivå. Ofta är de roller som tillsätts inom ett företag ekonomiassistent, HR-administratör eller VD-assistent. För dig som är ny på arbetsmarknaden är detta ett utmärkt tillfälle att få foten in på arbetsmarknaden och få värdefull kunskap.

Professional Search

I Professional Search handlar det om att rekrytera till en högre position på en något högre nivå, som t.ex. redovisningsekonom eller ekonomiansvarig. När det handlar om denna typ av specialisttjänster används ofta rekryteringsföretag för att hitta rätt kandidater eftersom kravprofilen ofta är specifik.

Executive Search

Inom Executive Search handlar det om att rekrytera nyckelpersoner till de högsta positionerna inom ett företag. Hit hör roller som CFO, VD eller andra chefspositioner. I denna sökning handlar det ofta om att locka över personer från befintliga jobb – något som i allmänhet kan göras med både bättre lön och större utmaningar.

Avslutningsvis – Skaffa dig ett nätverk

Om du vill få de bästa förutsättningar till att få ett jobb eller vill avancera på karriärstegen bör du se till att nätverka. Det finns många sätt att göra detta på. Att upprätthålla kontakten till personer du jobbat med är ett sätt. Men det är även bra att ha kontakter hos rekryteringsföretag och se till att regelbundet hålla kontakten dit.

Rekryteringsföretag använder alltmer avancerade metoder för att få fram rätt kandidater till olika positioner och det är alltid intressant och lärorikt att känna till hur det funkar i denna process. Inte minst om du önskar få jobb eller avancera i din karriär!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *