Hur du hittar jobb som ung student – Tips för hur du nätverkar effektivt!

hur du hittar jobb som student

Att framtidens jobbmarknad kommer att se helt annorlunda ut än vad den gör idag står helt klart. I coronaepidemins kölvatten kommer vi också att få se förändringar i hur vi jobbar på effektivast möjliga sätt. Men det är inte bara jobbmarknaden i sig som förändrats. Hur vi söker och hittar jobb är ytterligare en sak där vi kunnat se stora förändringar under de senaste åren.

Många av oss är uppväxta med att vi skickade in våra personliga brev och CV:n brevledes vid jobbsökning. Numera sköts så gott som all jobbsökning elektroniskt för att företagen skall slippa hantera pappersansökningar. Det är en av de förändringar som vi sett gällande jobbsökning.

Men som vi vet är det ändå personliga kontakter och nätverkande som ger de absolut bästa förutsättningarna att landa drömjobbet. Nu finns också en helt ny tjänst på nätet som på ett enkelt sätt hjälper oss att nätverka för att hitta och söka lediga jobb.

Social plattform för framtida möjligheter

Det var år 2019 som Meet a Student grundades av tidigare studenter med visionen att underlätta studenters första steg ut i arbetslivet. Detta är en social plattform där studenter och företag möts för att nätverka och kommunicera med varandra gällande framtida möjligheter redan under studietiden.

Här kan du hitta så kallade studentjobb eller extrajobb, som ger en utmärkt språngbräda med tanke på din framtida karriär.

Du kan få möjlighet att komma i kontakt med företag som du är intresserad av med tanke på framtiden, bland annat genom att delta i kampanjer och events. Här kan du också få värdefulla karriärsråd. Hit hör hjälp vid skrivande av CV till tips och råd för hur du på bästa sätt gör upp en LinkedIn-profil.

Även förberedelser inför intervjuer kan du få hjälp med på plattformen.

Gratis personlighetstest

En väldigt intressant tjänst som finns på Meet a Student är det personlighetstest som du får helt gratis som medlem. Detta är ett bra sätt att både lära känna dig själv, men framförallt att låta arbetsgivare känna dig bättre online.

Detta är ett certifierat personlighetstest som bygger på en femfaktorteori. Den har sin utgångspunkt i att människors personligheter har definierbara och universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Detta test särskiljer de fem faktorer som styr de drag som är centrala för personligheten.

En plattform för nätverkande

Med tanke på framtida karriärmöjligheter är det ändå det nätverk av personliga kontakter vi bygger upp under studietiden av avgörande betydelse.

På Meet a Student får du möjligheten att redan under studietiden bygga relationer till ledare, samt bättre lära känna intressanta framtida arbetsgivare. Hur är det att vara anställd hos ett företag och vilka är möjligheterna?

Bland annat genom att t.ex. delta i tidigare nämnda events och kampanjer får du chans att nätverka och träffa möjliga framtida arbetsgivare.

Var aktiv och ta vara på chanser

Det är utmanande tider vi lever i just nu. Speciellt med tanke på att många unga drabbas när arbetslösheten ökar. Men vi vet också att det alltid lönar sig att vara aktiv. För den som är villig att lägga ner jobb på att planera för sin framtid kommer alltid intressanta möjligheter att dyka upp.

Att sitta bakom sin skärm och sända ut ansökningar på måfå är ingen vinnande strategi. Ta istället reda på vad du verkligen har för drömmar gällande framtiden och jobba strategiskt mot dessa.

När du har på klart vad du önskar är det dags att ta kontakt både med framtida arbetsgivare och även nätverka bland andra med likadana drömmar. Som vi vet är det oerhört viktigt att träffa på andra människor med likadana drömmar och livsmål.

Vem vet, kanske du träffar på din framtida affärspartner genom nätverket? En sak är i alla fall säker. Du ökar dina chanser rejält att få anställning hos ett företag genom att visa initiativkraft och vilja!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *