Hur du lyckas med dina nyårslöften

Vi har kommit en bit in på det nya året och många av oss är i full färd med att fullfölja våra nya nyårslöften. Samtidigt finns det många som är emot det här med nyårslöften eftersom de anser att de ändå inte kan följa dem. Det är sant att största delen med stor sannolikhet kommer att bryta sina nyårslöften och återgå till sina gamla vanor inom några månader, kanske t.o.m. inom en kortare tid än så.

Jag tycker ändå att det känns lite märkligt att det finns ett så stort motstånd mot nyårslöften och andra så kallade löften om att förbättra sin livsstil. Borde inte allt som syftar till att förbättra sina vanor och utveckla sin personlighet ses som något positivt? Att ge upp innan man ens försökt är lite som att säga åt sig själv att man är oförmögen att växa som person och göra förbättringar i sitt liv. Vad kan man då göra för att öka sina chanser att fullfölja dessa nyårslöften och få dem att bli en del av ens liv även på längre sikt?

Mer om det senare. Först lite mer om min egen syn på saken. Jag själv anser att ett nytt år innebär ett utmärkt tillfälle att göra ”bokslut” för det gångna året och se över sin livssituation. Det är ett perfekt tillfälle att rannsaka sig själv och se över sina vanor och hur dessa hänger samman med det man lyckats åstadkomma under året.

Egentligen kunde ju denna rannsakan göras närsomhelst under ett år och det är också något jag rekommenderar. Att man kontinuerligt följer upp och gör en analys av sig själv under året. Men för en mer grundläggande genomgång och analys tycker jag att det känns naturligt att göra i samband med övergången till ett nytt år.

Ja, vad kan man då göra för att få till förändringar som håller över en längre tid och som blir en del av ens liv även på längre sikt? Jag tror att hemligheten hos många som verkligen klarar av att hålla sina nyårslöften och andra större förändringar i sina liv är att de ständigt utvärderar sina liv och aldrig tillåter sig glömma vad som är viktigt att prioritera. Om man lever helt utifrån den känsla man har för dagen kommer man med stor sannolikhet att glömma sina löften och återgå till gamla vanor.

Bland alla de intryck man bombarderas av varje dag är det nästan omöjligt att hela tiden hålla sig fokuserad på sina målsättningar över en längre tidsperiod. En persons lust och vilja att ta itu med saker och ting kommer att skifta många gånger under en dag beroende på hur man mår för stunden, det är helt normalt. Men en person som har ett system för att ständigt påminna sig själv om vad som bör prioriteras ökar sina chanser att lyckas avsevärt till att komma tillbaka efter tillfälliga snedsteg och hitta tillbaka till sina löften.

Människan är bekväm, så även de mest drivna av personer. Det som skiljer de som faktiskt lyckas och de som ständigt misslyckas med större förändringar i sina liv är planering och uppföljning. Hjärnan gillar ordning och reda och därför bör större förändringar rutinläggas med högsta prioritet. Det behövs helt enkelt ett system för att förenkla vardagen bland alla stimuli, ett system som varje dag påminner en om vad som är viktigt och vad som bör prioriteras. Annars blir man offer för de irrationella känslor som dagligen sköljer över oss och som gör det svårt att skilja på det som är viktigt och oviktigt i ens strävanden.

Jag har tidigare skrivit om vikten av att ha övergripande målsättningar för det mesta här i livet.  Även strategier både på kort och lång sikt bör finnas för hur man når dessa målsättningar. Framförallt är det viktigt att dessa målsättningar och strategier finns uppskrivna som ”gyllene regler” för hur man vill leva sitt liv. Ingen vet bättre än en själv vad som är viktigt i ens liv och därför är det viktigt att man håller ordning på sina tankar, så att det blir enklare att göra de prioriteringar som styr en i rätt riktning.

Lite senare under veckan kommer jag att närmare redogöra för mina så kallade nyårslöften för år 2015. I mitt fall handlar det inte så mycket om ett typiskt nyårslöfte, som t.ex. att sluta röka eller börja banta. Istället handlar det mer om hur jag vill leva och vad jag vill prioritera för att uppnå mina målsättningar i livet, både kort och lång sikt. Som ni kommer att se är det en rätt omfattande lista på åtgärder och levnadsregler som delvis byggts på under åren, men som i vissa fall behöver finjusteras och utvecklas. Det gäller både privatekonomi, hälsan och hur jag lever bland mina medmänniskor.

PicsArt_1417598075660

Ta gärna hjälp av ett enkelt så kallat självutvecklingsschema vid planeringen av ert nya liv. Schemat är från den bok jag tipsade om i artikeln om verktyg för den personliga utvecklingen för drygt en månad sedan.

PicsArt_1417598432030

 

Förslag från boken hur man kan fylla i detta schema utgående från personliga egenskaper.

PicsArt_1417598274090

Ett bra sätt att få ett mer disciplinerat och fokuserat leverne med större förutsättningar för att klara de nya målsättningarna för året är att schemalägga dagarna, åtminstone vardagarna, i minsta detalj. Även om det vid en första anblick kan verka tråkigt att planera sin dag så noga, kommer man att märka att det blir betydligt enklare att få ordning på sitt liv om man har tydliga rutiner som man följer varje dag. Framförallt gäller det att ta sig tid att med jämna mellanrum utvärdera sina framsteg, t.ex. under den period som på bilden benämns “Period of Destiny”.

 

Tags from the story

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *