Hur du lyckas med dina nyårslöften

hur du lyckas med nyårslöften

Många av oss har alldeles färska nyårslöften med oss i bagaget inför det nya året. Det finns dock även många som anser att nyårslöften är onödiga eftersom det ändå är så få som klarar av att hålla dem. Det är också sant att största delen med stor sannolikhet kommer att bryta sina nyårslöften och återgå till sina gamla vanor inom några månader – kanske till och med inom en kortare tidsperiod än så.

Det kan dock te sig lite märkligt att det läggs ett så stort fokus på de negativa aspekterna gällande nyårslöften. Borde inte allt som syftar till att förbättra sina vanor och utveckla sin personlighet ses som något positivt? Att ge upp innan man ens försökt är lite som att säga åt sig själv att man är oförmögen att växa som person och göra förbättringar i sitt liv.

Vad kan man då göra för att öka sina chanser att få nyårslöften till rutiner, som håller även på lång sikt?

Gör bokslut

Ett nytt år är ett utmärkt tillfälle att göra bokslut över det gångna året och se över sin livssituation. Här är det viktigt att rannsaka sig själv och se över sina vanor och hur dessa hänger samman med det du lyckats åstadkomma under året.

Egentligen kunde ju denna rannsakan göras närsomhelst under ett år. Att kontinuerligt följa upp och göra en analys av sig själv under året är ett bra sätt hålla sig uppdaterad om sina målsättningar. För en mer grundläggande genomgång och analys kan det dock vara mer naturligt att detta görs i samband med övergången till ett nytt år.

Hur ser du dig själv?

En av de viktigaste delarna vid all förändring är självmedvetenhet. Den starkaste motivationen till förändring får man nästan alltid genom att måla upp en önskebild över hur man önskar vara inom en inte alltför avlägsen framtid.

Om du ser framför dig en stark och vital man som med energi tar sig an livets utmaningar, kommer du att hitta en helt annan motivation att börja träna och äta hälsosammare. Ta gärna fram en förebild för att konkretisera dina målsättningar.

Lägg upp strategi

En av de viktigaste delarna när det gäller målsättningar är att lägga upp klara strategier för hur du menar gå tillväga för att uppnå dessa. Var realistisk då det gäller dygnets timmar. Det finns trots allt endast 24 timmar att tillgå under ett dygn och ofta behövs noggrann planering för att få in allt som behöver göras under ett dygn.

Den gyllene regeln är att utgå från den egna kroppen vid planeringen. Se till att göra det viktigaste och mest tankekrävande då du är som piggast under dygnet.

Lägg tidsmål

Alla målsättningar och strategier behöver också tidsmål för att vara effektiva. Annars finns en stor risk att allt förskjuts på framtiden. Lägg ett exakt datum för när du skall vara tio kilo lättare eller något annat konkret mål. Allt för att underlätta planeringen och göra det enklare att följa med utvecklingen.

Var konkret

Var alltså även konkret gällande dina målsättningar. Allt går inte att mäta exakt, som t.ex. hälsa, men gällande det mesta går det ändå att hitta olika sätt att göra resultaten mätbara. Om du inte vet exakt vart du vill nå, är det också svårare att jobba mot målsättningen.

Behåll fokuset

Bland alla de intryck man bombarderas av varje dag är det nästan omöjligt att hela tiden hålla sig fokuserad på sina målsättningar över en längre tidsperiod. En persons lust och vilja att ta itu med saker och ting kommer att skifta många gånger under en dag beroende på hur man mår för stunden, det är helt normalt. Men en person som har ett system för att ständigt påminna sig själv om vad som bör prioriteras ökar sina chanser att lyckas avsevärt till att komma tillbaka efter tillfälliga snedsteg och hitta tillbaka till sina löften.

Exempel på hur du kan göra

Människan är bekväm, så även de mest drivna av personer. Det som skiljer de som faktiskt lyckas och de som ständigt misslyckas med större förändringar i sina liv är planering och uppföljning. Hjärnan gillar ordning och reda och därför bör större förändringar rutinläggas med högsta prioritet. Det behövs ett system för att förenkla vardagen bland alla stimuli, ett system som varje dag påminner en om vad som är viktigt och vad som bör prioriteras. Annars blir man offer för de irrationella känslor som dagligen sköljer över oss och som gör det svårt att skilja på det som är viktigt och oviktigt i ens strävanden.

Vi har vid flera tillfällen tidigare skrivit om vikten av att ha övergripande målsättningar för det mesta här i livet.  Även strategier både på kort och lång sikt bör finnas för hur man når dessa målsättningar. Ett bra tips kan vara att ha egna ”gyllene regler” för hur man vill leva sitt liv. Ingen vet bättre än du själv vad som är viktigt i livet och därför är det viktigt att man håller ordning på sina tankar, så att det blir enklare att göra de prioriteringar som styr en i rätt riktning.

PicsArt_1417598075660

Ta gärna hjälp av ett enkelt så kallat självutvecklingsschema vid planeringen av ert nya liv. Schemat kommer från den utmärkta boken Personal Efficiency av James Samuel Knox från 1920.

PicsArt_1417598432030

Förslag från boken hur man kan fylla i detta schema utgående från personliga egenskaper.

PicsArt_1417598274090

Ett bra sätt att få ett mer disciplinerat och fokuserat leverne med större förutsättningar för att klara de nya målsättningarna för året är att schemalägga dagarna, åtminstone vardagarna, in i minsta detalj. Även om det vid en första anblick kan verka tråkigt att planera sin dag så noga, kommer man att märka att det blir betydligt enklare att få ordning på sitt liv om man har tydliga rutiner som man följer varje dag. Framförallt gäller det att ta sig tid att med jämna mellanrum utvärdera sina framsteg, t.ex. under den period som på bilden benämns ”Period of Destiny”.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *