Hur du når dina målsättningar under år 2019

hur du lyckas med dina nyårslöften

Denna tid på året är det många tankar som går runt i huvudet. Hur kommer livet att se ut vid samma tidpunkt nästa år? Det är kanske inte alla som ens har tid att tänka i dessa banor i julstressen, men innan det nya året börjar kan det vara bra att sätta sig ner och fundera på dessa frågor. Som bekant ökar då förutsättningarna för att man skall nå sina målsättningar avsevärt.

Som vi nämnt i flera omgångar här är det bra att några gånger per år göra bokslut gällande sin personliga utveckling och hur det går i förhållande till ens målsättningar. Det gäller oavsett om man har målsättningar på lång eller kort sikt. I allmänhet kan det sägas att det skulle löna sig att ha både och – en långsiktig målsättning som man vet att inte kommer att kunna förverkligas över en natt och sedan målsättningar på kort sikt som är delmål på vägen mot den ultimata drömmen.

Detta låter enklare än vad det i själva verket är. Många som gjort upp storslagna planer för ett nytt år har sannolikt fått erfara att man med facit i hand inte klarade av att leva som man planerade. Speciellt svårt är det att bryta gamla vanor. Det som på papper ser enkelt ut att förverkliga blir en helt annan utmaning när vardagen kommer emot. Då kan det vara väldigt svårt att stå emot det belöningssystem som man inplanterat i hjärnan under årens lopp och helt plötsligt kommer man att märka att man är tillbaka i gamla oönskade vanor.

Tillåt dig drömma, läs mycket för att hämta inspiration.

Hur skall man då lyckas bättre denna gång? Vilka är de metoder man skall använda sig av för att skaffa sig de bästa möjliga förutsättningarna för att 2019 skall bli det bästa året hittills? Man kan kalla det nyårslöften, men många har tyvärr lite förutfattade meningar gällande detta uttryck. Själv tycker jag att man kan använda vilket uttryck som helst. Det viktigaste är att det finns målsättningar och drömmar och nyåret är absolut en av de bästa tidpunkterna för året att göra upp planer och reflektera över sin framtid. 

För det första gäller det att ha en plan även för hur man skall motivera sig att hålla sig till sina strategier och målsättningar när risken finns att man börjar gå i fel riktning. Man känner sig själv bäst och har man erfarenheter av tidigare misslyckanden vet man också sina svaga sidor och vid vilka tillfällen det är störst risk att man faller tillbaka till gamla mönster.

Lösningen på detta problem är som med allt annat – att reflektera och tänka. Man behöver tänka ut vilka metoder man skall använda sig av för att undvika att detta skall ske. Det gäller att programmera in i hjärnan de fördelar man får av att man från första början gjorde upp dessa planer och löften till sig själv. 

Sök dig till människor som delar dina målsättningar och har gemensamma intressen. Tillsammans är man starkare.

Men framförallt gäller det ändå att man lägger in tid i kalendern för reflektion och planering varje vecka. Den som regelbundet planerar varje vecka eller kanske till och med varje dag, har betydligt större förutsättningar att kunna hålla sig till en plan. Man kunde säga att det är här själva nyckeln ligger för att kunna lyckas. Det räcker inte med att man endast gör ett beslut innan det nya året om att man skall leva på ett visst sätt och att man skall ha nått en viss målsättning under det nya året.

Istället för att endast proklamera för en målsättningar behöver det även finnas en plan för hur man skall sköta allt i praktiken. Det är där det verkligt hårda jobbet ligger. Men är man seriös gällande sin personliga utveckling är man även noggrann med planering av detaljerna.

Här är några idéer för hur du gör 2019 till ditt bästa år hittills:

  1. Gör upp ”mantran” eller principer som du skall leva efter. Som att lova dig själv att vara snäll mot andra människor oavsett hur de behandlar dig. Se på hur Donald Trump gör… och gör tvärtom!
  2. Sluta fundera på vad andra tänker om dig. Du är unik och dina drömmar är unika. Genom att endast fundera på din egen utveckling istället för att hela tiden jämföra dig med andra får du precis det liv du själv vill ha.
  3. Istället för att lägga timtal på sociala medier innan läggdags varje dag, avsätt en halv timme till att planera nästa dag. Hur gör jag för att komma närmare mina målsättningar?
  4. Umgås med rätt människor. Du vet innerst inne vilka i din umgängeskrets som får dig att må bra och vilka du kan lita på. Har du dessutom någon som delar dina drömmar är du lyckligt lottad. Se då till att dela dina tankar med denna person.
  5. Ta hjälp av andra. Man behöver inte dela med sig av alla sina drömmar, men finns det hjälp att få av de som har mer erfarenhet skall du definitivt ta chansen. Nätverkande kan ge en betydligt snabbare väg till framgång än om du gör allt själv.
  6. Läs om andra och deras tankar. Självbiografier av personer du beundrar är en bra källa till inspiration för dina egna drömmar. Det är också en bra lärdom för hur man undviker att göra om samma misstag. Även om man lär sig genom misstag, behöver man faktiskt inte själv gå igenom hela registret av typiska misstag om det går att undvika. Detta trots att det självupplevda alltid lägger starkast intryck.
  7. Skyll aldrig dina misstag på andra. Inte ens i de fall där du följt råd som andra gett skall du skylla dina misstag på andra. En stor del i att nå sina målsättningar handlar om att ta ansvar för alla delar av ditt liv. Du är själv ansvarig för huruvida du följer andras råd eller inte. 
  8. Ta ansvar för alla delar av ditt liv. Detta är så viktigt att det tål att upprepas. Det betyder inte att du skall vara överdrivet kritisk mot dig själv. Men att ha en mental attityd där man ger sig själv makten att påverka sitt eget liv i en viss riktning varje dag är det ultimata tecknet på att du är mogen uppgiften.
  9. Var inte dömande. Ett av de vanligaste misstagen som man verkar göra i dagens läge är att ha förutfattade meningar om andra människor. Man rusar in i hetsiga debatter på sociala medier utan att tänka sig för två gånger. När man tänker efter lite närmare märker man ofta att det oftast finns två sidor av de flesta åsikter. 
  10. Sluta försöka att alltid ha rätt. Detta är också ett vanligt problem i dagens läge. Alla försöker vara speciella och framhålla sig som experter inom sitt eget intresseområde. Det är viktigare att argumentera för sin egen åsikt och att ha rätt, än att lära sig flera synvinklar i ämnet. Om man kan lära sig konsten att lyssna och att ta in ny kunskap i olika frågor kommer man att märka hur mycket visdom det finns att hämta. 

Genom att planera och aktivt reflektera över tillvaron kommer du garanterat att kunna göra mycket för din personliga utveckling under nästa år. Det finns inga löften om att målsättningarna går i uppfyllelse genom att tillämpa principerna som framförts i detta inlägg. Det som man dock kan lova är att du garanterat blir en bättre människa – och det är ju sist och slutligen vad det handlar om när det handlar om att vara en gentleman. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *