Hur du uppnår dina drömmar – Jack Canfield

Dagens visdomsord är från en av de största inspiratörerna inom ämnet självutveckling, Jack Canfield. Jag har just läst boken ”How to Get from Where You are to Where You Want to Be – the 25 principles of Success” och den är helt klart en av de bästa böckerna jag läst i ämnet någonsin. I klippet nedan finns några av de kloka råd som ges i boken och hans andra mer kända bok ”Chicken Soup for The Soul”.

Det är speciellt två saker i klippet som jag vill ta fast på av det han säger. Det första i sektionen ”Tro på din dröm”. I denna betonar Canfield vikten av att man tror på sig själv och sin dröm. Tyvärr verkar det enligt Canfield som att skolväsendet inte har lagt speciellt stora resurser på att skola sina elever till rätt tänkande. Enligt Canfield verkar det som att de flesta av de lärare som vi har ser det som sin främsta uppgift att få unga studenter att ha realistiska förväntningar på framtiden, istället för att uppmuntra dem till att tro på sina drömmar och färdigheter.

En annan sak som man gärna kan ta med sig från denna video är ekvationen som Canfield beskriver som E+R=O (Event+Response=Outcome). Denna ekvation handlar helt enkelt om att resultatet som man får till stånd helt och hållet är beroende av hur man reagerar på en händelse. Självklarheter kan tyckas, men inte ifall man beaktar den pessimism som råder bland många i samhället. Det är inte alldeles ovanligt att vi i Sverige anklagar allt från politiker till banker för hur vi har det i livet. Ifall vi istället skulle ta en titt i spegeln skulle vi se den verkliga orsaken till hur vi lever idag. En annan aspekt på ekvationen är att vi alla reagerar olika på olika stimuli. Därför är det viktigt att vi lär oss att förhålla oss positiva till tillvaron och det som sker omkring oss.

 You can be anything you want to be, if only you believe with sufficient conviction and act in accordance with your faith; for whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve.

Napoleon Hill
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *