Hur man blir en vinnare

Egentligen avskyr jag att använda ordet ”vinnare” och framförallt ordet ”förlorare” i något sammanhang. Livet är ju en pågående process och dessa känns på något sätt så definitiva och slutgiltiga som uttryck. Som de flesta känner till har alla som någonsin blivit framgångsrika inom sitt område i något skede av livet varit förlorare – förlorare som genom hårt jobb vänt på lyckan och blivit vinnare.

För enkelhetens skull behöver kan man dock behöva generalisera och faktum är att vi i framtiden riskerar få ett polariserat samhälle där man faktiskt kan dela upp människor i vinnare och förlorare. Hur kunde man då beskriva framtidens vinnare och förlorare i ett sådant scenario?

I mina ögon är framtidens förlorare de personer som har svårt att finna sin plats i samhället, delvis beroende på automatiseringen och andra samhällsförändringar som gör dessa personers kunnande överflödigt. De personer som är beroende av andras/samhällets välvilja för att klara sig kunde väl i någon mån karaktäriseras som förlorare. Om det finns något som gör att man känner hopplöshet och uppgivenhet så är det just maktlöshet och bristen på makt att påverka sin egen tillvaro.

När man sedan går över till framtidens vinnare, så kännetecknas dessa personer av deras förmåga att påverka sin egen tillvaro och klara sig på egen hand. De vet att vilka utmaningar som de än ställs inför kommer de ha en förmåga att lära sig av sina misstag och ta sig igenom problemen för att vända på sin lycka.

Att vara en vinnare har inte nödvändigtvis så mycket att göra med pengar och något mått som andra i samhället lägger på ens yrke och en som människa. Framgång är helt och hållet vad man själv säger att det är – detta oavsett vad andra säger. Det som det däremot handlar om är att man har en passion för det liv man lever och en längtan efter att få ta tag i de göromål som varje ny dag medför. Det är vad riktig framgång handlar om.

Hur blir man då en framtida vinnare – en person som har makten över sitt eget liv och samtidigt har förmånen att trivas med det man håller på med?

Som det så ofta konstaterats har den som lyckats omvandla sin passion till sitt jobb störst chans att skapa sig en framtid där man utvecklat de unika kunskaper som behövs i samhället. Men det är också enklare sagt än gjort. Det behöver även finnas ett behov i samhället av de tjänster man erbjuder.

Det är alltså ingen enkel uppgift att ta sig an detta ämne – speciellt inte i den snabbt föränderliga värld vi lever i idag. Men det finns dock många egenskaper hos oss människor som mer än andra kännetecknar de människor som lyckas skapa sig en vinnarmentalitet. Det är dessa egenskaper som vi avser finna och kritiskt granska i några inlägg de närmaste dagarna.

För de som önskar läsa en bra bok i ämnet med massvis med praktiska exempel på hur olika kända personer, med allt från idrottare till företagare, gjort för att bli framgångsrika kan jag rekommendera boken Winners: And How They Succeed av Alastair Campbell.

Som första lärdom i ämnet kan vi ta det som han lär ut i sin presentation vid TEDx Talks nedan om den viktigaste egenskapen för framgång. Enligt Campbell handlar det om förmågan att lära sig av motgångar. Det låter kanske som en självklarhet, men det lönar sig ändå att ta en närmare titt på hur man själv hanterat motgångar i sitt liv innan man drar några slutsatser. Alltför ofta har vi nämligen en tendens att vilja glömma det obehagliga och gå vidare. Det gör också att vi inte på allvar kan dra nytta av de lärdomar som misstag och motgångar kan bära med sig.

[pullquote]

The winner is the loser who evaluates defeat properly.

– Alastair Campbell

[/pullquote]

Jag läste någonstans att det bästa man kan göra med tanke på framtiden är att verkligen anstränga sig och alltid skriva upp sina lärdomar från motgångar. Man lär sig nämligen mer av dessa än av framgångar. Med framgångar kommer ofta en känsla av mättnad som sedan kan leda till att man tror att man är ouppnåelig. Använd istället motgångar som ett sätt att lära sig nya saker i jakten på målsättningarna. Det är hungern som i slutändan kommer att avgöra hur framgångsrik man blir.

Det skapar även en form av mental fördel att veta att turen alltid vänder om man bara är tillräckligt envis. Det har ingen betydelse hur hopplös situationen än verkar i dagsläget. Om man bär på en övertygelse om att saker och ting ordnar sig och att man ännu kommer att få nytta av sina lärdomar, så kommer det att ske. Kanske inte på det sätt som man tänkt sig, men ändå på ett sätt som motsvarar de målsättningar man har i livet.

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *