Investera mot strömmen

Det viktiga är inte vad du köper, utan till vilket pris du köper det. Detta enkla investeringsråd gav finansgurun Marc Faber i boken Money-Master the Game när han blev tillfrågad vilka principer han skulle tillämpa för att bygga upp en portfölj i dagens läge.

Även om nämnda bok är skriven 2014 och många omvärldsfaktorer förändrats avsevärt bara under de senaste månaderna kan detta råd anses vara ett av de mest användbara för samtliga investerare. Detta oavsett om man är professionell investerare eller endast har begränsat med tid för att hålla koll på sina investeringar. Det är ett välkänt faktum att det inom alla tillgångsklasser, oavsett om det handlar om aktier, fastigheter eller råvaror, finns ett flockbeteende som gör att dessa marknader tidvis blir överhettade. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Det är de personer som går in tidigt i en uppgång som kommer att göra de stora pengarna, medan den stora massan kommer att förlora pengar på sina investeringar. Detta är likaså en sanning som är oundviklig.

[pullquote]The best time to buy is when there’s blood in the streets.[/pullquote]

I sammanhanget är det värt att nämna ännu nämna ett annat klassiskt uttalande från Marc Faber . Nämligen detta; ”the best time to buy is when there’s  blood in the streets.”

Det finns många gemensamma nämnare bland många av de mest framgångsrika investerarna. En av dessa är deras förmåga att våga gå emot strömmen och investera i impopulära tillgångar. Sir John Templeton är en annan person vars investeringsstil kunde benämnas Contrarian, dvs. en person som går in och investerar när alla andra är för rädda att göra det och som säljer när det råder eufori på marknaden.

Det finns alltså alla orsaker att hålla ögonen öppna ifall börsarna i världen fortsätter nedåt i samma fart som de gjort de senaste månaderna. Men redan idag kan det vara bra att hålla ett öga på råvaror som alltså ligger på en historiskt låg nivå och som också allmänt anses som rätt tråkiga investeringsobjekt.

När det gäller investeringar att undvika specifikt för den svenska marknaden, så lär det inte vara någon överraskning för någon att vi snart lär se en korrigering nedåt av de svenska bostadspriserna.

Men det är ju det som gör det här med investeringar så intressant; man kan aldrig med säkerhet veta. Eller jo, det som går upp måste alltid komma ner. Det hör till marknadens dynamik. Men det är tajmingen när man går in med sina pengar som är utmaningen. Därför lönar det sig alltid att kolla in impopulära tillgångar oavsett marknadsläge. Då ökar man sina möjligheter till framgång avsevärt.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *