Karisman och dess betydelse

Det är inte alldeles enkelt att förklara betydelsen av ordet karisma och betydelsen av att vara karismatisk. Ordet karisma beskrivs i Wikipedia som ”personlig utstrålning” (charm). Medan det att en person är karismatisk betyder att denna har lätt att få med sig människor, och att han eller hon får god kontakt med sina åhörare och är övertygande.

Karisma som ett sätt att utöva makt har studerats mest utförligt av den tyske sociologen Max Weber. Han använde termen för att beskriva hur starka ledare hade påverkade politiken genom deras personliga utstrålning och styrka. Han såg karisma som en gåva med vilken personer särskiljde sig från andra. Inom området har gjorts många undersökningar sedan dess.

Karisma har alltid sin grund i samspelet med andra människor. Det är ofta svårt att lägga fingret på vad som egentligen gör att en människa upplevs som karismatisk. Framförallt är vad som är karisma och vem som är karismatisk en högst subjektiv tolkning. Själva uttrycket är inte heller automatiskt förknippat med något positivt. Genom historien har människor som t.ex. Hitler kallats karismatisk för sin förmåga att övertyga andra.

Troligtvis har vi alla i vårt liv råkat på människor som vi upplever som karismatiska och som har gjort ett starkt intryck på oss. Det kan vara frågan om allt från arbetskamrater till kändisar. Det finns något speciellt hos dessa som berör oss. Ofta använder man ord som aura, auktoritet och magnetism för att beskriva dessa människor.

Följaktligen kunde man kanske enklast förklara karisma som en persons förmåga att påverka andra människor på ett positivt sätt så att det uppstår kontakt på alla nivåer-såväl på den fysiska, känslomässiga och intellektuella nivån. När det kommer till attraktion är det vackra, sensuella och sexuella nyckelord. Charm har dock inte endast att göra med hur någon ser ut. Det är också en fråga om hur en människa använder sin kropp, sin röst och sitt ansikte.

Även om det kan vara svårt att specifikt säga vilka egenskaper som är viktigast för att bli betraktad som karismatisk bland andra människor, så finns det vissa kännetecken hos sådana människor som kallas karismatiska. En exceptionell talang väcker beundran hos de flesta av oss. Ett annat viktigt kännetecken är energinivån hos en människa. Passion, övertygelse och charm är nyckelord för att betraktas som karismatisk. Intensiva människor som är entusiastiska och glöder får ofta inflytande på sin omgivning.

Modiga människor är en annan grupp som väcker beundran hos oss. Hos många yngre verkar en kaxig attityd vara en sak som väcker beundran. Andra beundrar en mer återhållsam och ödmjuk karisma mer.

Det är alltså inte alldeles entydigt vad som behöver förbättras ifall man vill bli mer karismatisk och få större inflytande på sin omgivning. Det som dock är min övertygelse är att man genom träning kan utveckla sig själv till att bli mer karismatisk. Det är rätt så uppenbart att vi alla är födda med olika förutsättningar och att det ibland kan kännas orättvist att vissa verkar att ha blivit födda karismatiska och inte verkar behöva alls någon träning för att nå ut till och få inflytande på sin omgivning. Trots detta är det inte alls säkert att det i längden är bättre att ha fått allt ”gratis” från början. Det har ofta visat sig att det genom envishet går att nå mycket långt och bli väldigt inflytelserik. Det som skapar en de bästa förutsättningarna för att nå långt är att ha ett klart mål för vad man vill förbättra och sedan strategiskt arbeta utefter en plan för att nå målet.

Följande saker bör åtminstone tas i beaktande för att skapa de bästa förutsättningarna för att bli mer karismatisk;

 1. Kroppsspråket
 2. Rösten
 3. Självförtroende (sunda tankar)
 4. Vett och etikett (sociala spelet)
 5. Utseendet
 6. Klädsel

Under dessa ämnen kommer jag att skriva en hel del artiklar om hur vi på ett enkelt sätt kan utveckla oss själva till att bli mer karismatiska.

I dagens samhälle har det blivit allt viktigare att kunna det sociala spelet. Vi har blivit allt mer som skådespelare, där vi behöver kunna anpassa oss till olika sammanhang och ha ett brett register av social kompetens.

Join the Conversation

4 Comments

 1. says: William

  Spännande! Jag efterfrågar artiklar angående självkänsla samt det sociala spelet. Tack för en utomordentligt bra blogg.

 2. says: William

  Spännande! Jag efterfrågar artiklar angående självkförtroende samt det sociala spelet. Tack för en utomordentligt bra blogg.

 3. says: angelina beauty

  Den här sidan förklarade verkligen mycket för mig.
  Haha, jag råka trycka på nånting på facebook som kallas för ”spåkulan”
  då stod det ”En karismatisk person har fattat tycke för dig. Låt det inte gå för fort”
  och jag bara tänkte ” herregud vad är de”
  Tack för svaret!

Leave a comment
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *