Kläderna gör mannen

kläderna gör mannen

Man skall kanske inte överdriva klädernas betydelse i våra liv, men man bör heller inte underskatta den psykologiska aspekten av att bry sig om sitt utseende även genom kläderna. Vi blir alla bedömda av andra utifrån våra yttre och inre egenskaper.

Vad betyder då uttrycket kläderna gör mannen och i vilken kontext skall du se ordspråket i dagens läge?

Kläderna gör mannen – Betydelse och historia

Frasen kläderna gör mannen är ett ordspråk som används för att beskriva det faktum att människor bedöms utifrån hur de klär sig. Redan i antikens Grekland fanns liknande uttryck för att beskriva detta. Den som ofta associeras med ordspråket är Mark Twain med följande citat som han gav år 1906, ”Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society”.

När vi går tillbaka i historien kan vi också hitta meningen ”the apparel oft proclaims the man” i Hamlet från William Shakespeare. Speciellt tidigare i historien har kläderna haft en betydande roll för att visa klasstillhörighet och social status.

En välanvänd ordspråk som används flitigt ännu i dagens läge är att du skall klä dig för det jobb du vill ha och inte det du har i dagens läge. Är detta då något som gäller ännu idag eller har samhället förändrats under senare tid?

kläderna gör mannen citat

Kläder signalerar status och grupptillhörighet

Kläder, hem, bilar och alla materiella ting vi omger oss av har mer än endast praktisk funktion. De fungerar också som ett sätt att uttrycka status, grupptillhörighet, individualitet och personlig smak.

Genom vår klädseln sänder vi varandra signaler om hur vi förväntar andra att behandla oss. Detta fungerar i allmänhet eftersom vi har en tendens att snabbt göra en bedömning av olika situationer och placerar människor i kategorier i en kontext utifrån våra förutfattade meningar.

Dessa fördomar sparar oss tankeenergi och gör att vi kan göra generaliseringar baserat på mycket lite information, oavsett om man gillar det eller inte.

Kläder är en viktig del av identiteten

De flesta av oss tar såklart andra i beaktande när vi funderar över vad vi skall bära en viss dag. Finns klädkoder att ta i beaktande? Vi kan både anses över- och underklädda i det sammanhang vi befinner oss i. Vi kommer också alltid att utmana andra människors förväntningar då vi klär oss.

Under alla år har vi byggt upp förväntningar på oss bland de människor vi umgåtts med. Att helt plötsligt ändra stil utmanar andra människors syn på oss.

Hur påverkar kläderna vår självbild?

Kläderna har också en viktig roll i hur vi ser på oss själva. Genom kläder sänder vi också signaler till oss själva gällande våra förväntningar för dagen. Att endast ta på sig i första bästa klädesplagg som kommer emot signalerar till din hjärna att detta endast är en dag som alla andra och att inget speciellt eller spännande kommer att ske under dagen.

Om du däremot gör ditt yttersta för att klä dig väl signalerar förväntningar på att något speciellt är på väg.

Genom att preparera sig väl och göra sitt yttersta varje dag även när det gäller klädseln, gör man sig även på ett mer omedvetet plan beredd på att möta på nya spännande utmaningar som dagen för med sig. Man signalerar både åt sig själv och andra att man bryr sig om sitt liv och sitt jobb.

Varför kläder är viktiga

Kläder är inget livsavgörande, men det är heller inget som du kan bortse från. Du sänder ut signaler både till din omgivning och dig själv oavsett om du vill det eller inte.

Det är ingen tvekan om att vi människor påverkas av det som sker runtomkring oss. Kriser som den vi nu genomlever påverkar även hur vi klär oss. Under goda tider är det mer accepterat att genom kläder och prylar visa grupptillhörighet. Medan det under kriser kan upplevas stötande att uppvisa excesser i kläder och prylar.

Men kläder är alltså något betydligt mer än endast ett skydd. Även om vi i dagens läge inte förknippas dem med klasstillhörighet som många tidigare generationer, är de fortsättningsvis av avgörande betydelse i många sammanhang.

Att klä sig rätt handlar även om respekt. När du klär dig inför olika sammanhang och inför olika människor signalerar du samtidigt vilken betydelse det/de har i ditt liv.

Om du dyker upp i smutsiga och orena kläder visar du att du inte bryr dig om sammanhanget. Detta kan såklart få negativa konsekvenser för dig.

Hur du hittar din egen stil

Egentligen har ingen annan något att göra med hur du klär dig. Du behöver ingen ursäkt för att klä dig väl och idealfallet är den tillfredsställelse som du kan få genom andras syn på dig endast en biprodukt av det som skall vara det viktigaste – hur du känner dig när du använder dig av en viss klädsel.

Du skall känna dig bekväm med hur du klär dig. Hämta inspiration inom herrmode från de människor du ser upp till och lägg till något personligt till din stil.

Kom ihåg att du alltså även med din klädsel anger riktningen för ditt liv och förväntningarna på dig själv. Du kan göra varje dag speciell genom att använda de kläder du känner dig fin även i vardagen och inte endast under högtidliga tillfällen.

Varje dag blir precis så speciell som du gör den till!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *