Konsten att aldrig ge upp

Vi har alla våra perioder när allt känns tufft och när inget verkar gå ens väg. Under dessa perioder är det lätt att misströsta och att sakta men säkert ge upp sin dröm. Allt som sagts och skrivits om att tro på sina drömmar och tro på sin egen förmåga kan helt plötsligt kännas som tomt prat.

När man befinner sig i en sådan period kan det vara bra att låta sig inspireras av framgångssagor från flera berömda människor som lyckats, där deras väg mot toppen börjat med just motgångar och avvisningar. Det finns gott om exempel på sådana, varav jag samlat en rad exempel nedan. Det är ju som i citatet nedan. Det som är värt att ha är också värt att kämpa för, ifall något är enkelt skulle alla göra det.

PicsArt_1411017091583

Bild: SMU Central University Libraries

Här är några exempel där några kända personer vänt ett tillsynes hopplöst utgångsläge till osannolika framgångssagor. Man behöver inte ens gå till dessa berömda människor för att hitta motsvarande exempel. Det räcker med att se omkring sig, så kommer man att se att det finns gott om personer som genom att aldrig ge upp har kunnat vända en tillsynes hopplös situation till framgång. Det som behövs är en tro på sin förmåga och sina drömmar, även när allt känns tungt och hopplöst.

  1.  1998 erbjöd sig grundarna av Google, Sergey Brin och Larry Page, ett samarbete med Yahoo!. Yahoo! Skulle i detta skede ha kunnat köpa upp hela företaget för en minimi-insats, men istället föreslog man att Brin och Page skulle fortsätta sitt lilla skolprojekt och komma tillbaka när de växt upp. Inom 5 år hade Google en värdering på 20 miljarder dollar.
  2. Stephen King kastade först bort manuskriptet till sin bok ”Carrie” eftersom han var trött på alla avvisningar från publicister. Budskapet från alla var att Science Fiction av den typ som King skrev inte går att sälja. Som tur var fiskade hans fru upp manuskriptet ur soporna och ”Carrie” blev senare sålt i mer än 4 miljoner kopior och blev senare till film.
  3. Innan J.K. Rowling slog igenom med sina böcker om Harry Potter var hon skild, fattig och allvarligt deprimerad. Hon hade ett barn att ta hand om samtidigt som hon gick i skola och skrev på sina noveller. Rowling gick från att denna fattigdom till en av de rikaste kvinnorna i världen på bara 5 år genom hårt jobb och beslutsamhet.
  4. Steven Spielberg misslyckades 3 gånger med att komma in på University of Southern California School of Theater, Film and Television. Så småningom kom han in på en annan utbildning, men blev regissör innan han utexaminerats och hoppade av utbildningen. Det var först år 2002, 35 år efter att han påbörjat utbildning, som har slutligen gjorde sitt examensarbete klart och blev utexaminerad. De flesta känner säkert till vad han gjorde däremellan eftersom hans namn är förknippat med några av de största filmbudgeterna i Hollywood.
  5. I sin barndom sade lärare åt Thomas Edison att han är för dum för att lära sig något. När han så småningom kom in i arbetslivet fick han sparken från sina två första jobb eftersom han inte var tillräckligt produktiv. Även som uppfinnare har han blivit förknippad med utrycket, ”I have not failed, I’ve just found 10,000 ways that won’t work”. De som kan sin historia vet säkert att han så småningom lyckades i sina strävanden och blev en av de mest kända uppfinnarna i historien.

Dylika historier verkar som nämnt vara mer regel än undantag när vi hör talas om framgångsrika människors väg mot toppen. Det är ingen skillnad om det handlar om entreprenörer eller idrottsmän. Ytterst få har haft en spikrak väg mot toppen. De flesta svenskar har hört talas om hur Henrik Larsson som ung idrottsman ständigt fick höra att han är alltför liten för att lyckas som fotbollsspelare och hur detta gjorde honom ännu mer beslutsam att lyckas inom det området.

Många använder också dessa berättelser som inspirationskällor i sina egna liv när man möter motgångar och avvisningar. Men alltför ofta blir den första motgången det som anger vägvisare för den fortsatta karriären för oss människor. Budskapen ovan låter vackra som sagor, men när det gäller ens egna liv är besvikelser efter en avvisning så stor att man i många fall faller in i en  offermentalitet istället för att kämpa vidare. Att få ett nej känns förnedrande och som ett bevis på att vi inte duger.

Det kan låta som en självklarhet, men det tål det oaktat att upprepas, det som skiljer framgångsrika människor från de som aldrig uppfyller sina målsättningar är helt enkelt envishet och beslutsamhet. Dessa egenskaper slår talang i alla lägen. När man närmare analyserar många av de människor som lyckats inom sina områden kan man se något som de har gemensamt och det är varken intelligensen eller ens en utomordentlig företagsidé. Det är främst deras inställning till motgångar och avvisning som gjort dem till vad de är idag.

De flesta har inte börjat från något som varit en färdig produkt eller idé, utan på sin höjd en vision och en målsättning om vad man vill uppnå i sitt liv och vad man brinner för. Själva utformningen har klarnat under resans gång. Det som de däremot har haft klart för sig är att aldrig låta andras åsikter utgöra ett hinder för att lyckas. Avvisningar har de endast använt som en motivator för att motbevisa de som inte tror på dem.

Det är någonstans där skillnaden mellan vinnare och medelmåttor framkommer som klarast. Det är de som ger upp och i alltför hög grad lyssnar på människor i deras omgivning som vi hittar förlorarna, medan vi finner vinnarna bland dem som använder avvisningar och kritik som endast som åsikter bland många andra och kan urskilja verklig uppbyggande kritik från sådant som endast är menat som nedbrytande.

Vad krävs då för att vi i högre grad skall kunna ta till oss dessa lärdomar och bli mer nyanserade och mottagliga för kritik och avvisningar? Ett viktigt steg är att man kommer över tröskeln att skämmas över sina tillkortakommanden. I dagens samhälle har många ett behov av att genast visa sig lyckade inför andra och man hellre ger upp än att riskera att misslyckas en andra gång. Andras åsikter har helt enkelt en stor roll och utgör således en för stor bromskloss för det flesta som vill lyckas.

Att visa svaghet inför andra är för många den största skammen av alla. Orsaken till detta är helt förståelig, de flesta ser ju via medierna inte annat än den förädlade produkten av en stjärna. Det är ytterst sällan vi får se hur de som lyckats i åratal kämpat i motvind och fått avvisning på avvisning innan man slutligen tagit sig dit man är. De enda vi ser är hur bra en person verkar att ha det idag och att denna person verkligen haft tur som bär på en sådan talang.

Orsaken till att de flesta som önskar att lyckas aldrig når upp till sin fulla kapacitet är att de vid första motgång förväxlar denna med en slutlig motgång med orden ”Nåja, jag försökte i alla fall och det var inget för mig”. Därför ser vi även en mängd människor som i desperation hoppar från bransch till bransch i hopp om att göra snabba pengar någonstans. Det kommer aldrig att lyckas och ifall det lyckas är framgången sällan särskilt långvarig. Det finns en logisk förklaring bakom detta; framgång som kommer alltför lätt lär en sällan en av de mest värdefulla läxorna som behövs i livet och framförallt i affärslivet; nämligen envishet och ödmjukhet. Att tro att allt som man tar i blir guld kommer förr eller senare i livet att lära en en kostsam läxa.

Finns det någonting som man behöver lära sig om hemligheten i att lyckas är läxan således att man måste lära sig att se motgångar och avvisningar som en del i att bli framgångsrik. Man måste utsätta sig för dessa, helst så tidigt som möjligt, för att få tillfälle att växa som människa.

Bild överst: The Library of Congress

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *