Konsten att sitta still i båten

hur man blir rik på aktier

Hur blir man en bra placerare? Det är inte en alldeles enkel fråga. I några av de enligt oss intressantaste böckerna gällande placeringsstrategier, Världens 99 bästa investerare: hemligheten bakom framgångarna och Hur 12 privata placerare blivit rika på aktier kan man bekanta sig med några av de placeringsstrategier som några av världens mest framgångsrika placerare använt sig av.

Via dessa böcker kan man få några goda tips, men i slutändan handlar mycket om en själv och ens egna förutsättningar gällande viktiga resurser som intresse, tid, pengar och kunskap. Dessutom är det viktigt att man är medveten om de omvärldsfaktorer som påverkar möjligheterna till avkastning. Till dessa hör definitivt medvetenhet om det  världsekonomiska läget och dess risker.

Hur man blir rik på aktier

Det kan vara svårt att med samma strategier som t.ex. Warren Buffett vara lyckosam med sina placeringar i en miljö som kännetecknas av nolltillväxt. Detta oavsett hur stabila och bra företag man väljer till sin portfölj. Med andra ord var det på många sätt enklare att vara placerare under efterkrigstiden när i princip alla branscher uppvisade tillväxt under flera årtionden än nu när de flesta branscher har tillväxtproblem.

När hela världsekonomin och dess tillväxt är uppbyggd på kvantitativa lättnader och skulder finns det en stor risk att vi så småningom får uppleva en ordentlig korrektion nedåt innan det finns förutsättningar för att kunna uppleva en hållbar ekonomisk tillväxt igen. Världsekonomin behöver helt enkelt en rensning av alla dåliga krediter innan vi kan fortsätta framåt på mer hållbara grunder. Som en följd av denna korrektion kommer naturligtvis många att bli drabbade de närmaste åren, men mer om det får komma i ett annat inlägg.

Gå din egen väg som placerare

För den som är redo att gå sin egen väg finns det dock goda möjligheter att lyckas som placerare även i dessa oroliga tider. Då gäller det att vara modig, förlita sig på sitt eget omdöme och inte bli rädd för de korrigeringar som alltid kommer i en så kallad ”Bull marknad”. Det gäller oavsett i vilka tillgångsklasser man kan skönja en begynnande uppgång.

Det finns nämligen en egenskap som alla framgångsrika placerare bör inneha, oavsett vilken strategi man tillämpar som placerare. En egenskap som kan utgöra hela skillnaden mellan om man blir förmögen eller inte. Denna egenskap är förmågan att sitta still i båten och låta vinsterna löpa. Att bli orolig vid en korrektion och därmed lockas att i ett för tidigt skede i en uppgångsfas plocka ut vinsterna är troligen ett av de vanligaste misstagen som en placerare gör.

Att sitta still i båten

En bra placerare säljer inte i panik, utan ser den potential som företagen har på lång sikt. Experimentet med negativa räntor, penningtryckande och andra konstgjorda sätt att stimulera ekonomin kan komma till ända och uppblåsta tillgångsklasser som aktiemarknader och bostadspriser kan snart komma ta en vända nedåt.

För den som har förmågan att göra egna analyser och inte lyssna för mycket på allmän hysteri kring aktiemarknaden. Välj de företag du känner till och som du tror har potential i framtiden.

I slutändan handlar allt om den potential företagen har då det gäller att sälja ut sina produkter och/eller tjänster på marknaden. Det aktuella aktiepriset är alltid de förväntningar som marknaden har på denna framtida utveckling.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *