Konsten att ta vara på nuet

Konsten att leva i nuet och kunna ta vara på de möjligheter som erbjuds här och nu är bland de viktigaste egenskaperna för alla människor.

Konsten att ta vara på nuet är inte bara viktigt för att vara lycklig utan även för att kunna ta vara på de möjligheter som erbjuds här och nu. Det kan låta som en klyscha och framförallt kan det tyckas vara motsägelsefullt att just jag nämner detta, främst med tanke på att jag ständigt skriver om vikten av att vara målinriktad och tänka på vad man vill ha i framtiden.

Enligt mig finns det dock inget motsägelsefullt i att kunna leva i nuet och samtidigt veta vad man vill ha ut av livet. Dock är det oerhört många som har svårt att kombinera dessa två förmågor. Jag vill inte gå så långt och säga att de flesta misslyckas i detta, men det är ändå oerhört vanligt att man fastnar i ett tillstånd där man endast drömmer om hur bra saker och ting borde vara utan att egentligen ta tag i något för att förverkliga sina drömmar.

De flesta av oss har det riktigt bra i våra liv, men vi förmår oss ändå inte till att uppskatta de små glädjeämnena som vardagen bjuder på och heller inte ta vara på alla de möjligheter som vardagen bjuder på. I följande har jag tagit fasta på två vanliga fällor som de flesta av oss fastnar i titt som tätt:

Vi ältar det förgångna. Att lära sig av sina misstag är bland det viktigaste egenskaperna som vi människor förfogar över. Det som dock skiljer människor åt är hur man tacklar en motgång. Jag har läst mycket litteratur om framgångsrika entreprenörer och så gott som samtliga av dessa ser en motgång som ett tillfälligt hinder eller ett sätt att lära sig nya saker, medan andra ser en motgång som ett ytterligare bevis på att man inte duger som person. Det finns många användbara citat för vikten av att tackla motgångar på rätt sätt. Nedan nämnda är en av mina favoriter:

When one door closes another door opens; but we so often look so long and so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which open for us.”

Alexander Graham Bell

Att kunna se en motgång för vad den är och snabbt kunna ta nya tag är en av de viktigaste förmågorna i livet. Varje motgång som vi haft, även hur dum man än kan ha verkat i den situationen, kan om man vill vara en lärdom för framtida prövningar.

Vi ser inte vår omgivning med ”rätt” ögon. Lite som en fortsättning på första punkten ser vi endast världen med vår begränsade världsbild. Mycket av vår nyfikenhet försvinner ju äldre vi blir och det mesta i vår omvärld tas för givet. Vi bör komma ihåg att t.ex. varje företag som finns i vår omgivning har börjat från en enskild individs drömmar och visioner. Det är lätt att glömma när vi ser flera av de stora globala företagen som t.ex. H&M och Ikea. Även dessa företag har en gång i tiden varit små. Många av oss lever idag i illusionen att allt redan har blivit uppfunnet och att vi idag lever i en värld där det blivit allt svårare att ta sig fram som företagare. Faktum är att det aldrig varit enklare att med små medel ta sig in på nya marknader. Följande citat passar bra in på denna punkt:

”It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

Henry David Thoreau

Att kunna se den omvärld som vi nu lever i som något som växt fram som ett resultat av människors strävanden och drömmar är en värdefull insikt och torde ge ny energi åt ens egna drömmar här och nu. Inget är för givet, utan varenda människa bär på sina egna visioner som kan göra världen bättre för dig och din omgivning.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *