Konsten att vara lycklig och leva i nuet

Att vara lycklig och leva sitt liv nu är en svår konst. Min uppfattning är att det dessutom blivit allt svårare i ett samhälle där ens mänskliga värde mäts i hur framgångsrik man är, att man är något. Denna jakt på att vara unik och speciell i andras ögon har skapat en generation av ängsliga människor som lever i framtiden. Undersökningar visar att de unga vuxna i dagens samhälle aldrig har mått sämre.

I de undersökningar som jag läst den senaste tiden har det slagit mig att unga vuxna och även lite äldre för den delen är allt mer missnöjda med sina liv. Jag är övertygad om att detta har att göra med den prestationsångest som människor i dagens samhälle har. I boken ”Liven längs linjen och den nya världsfotbollen” av Erik Niva beskriver Keld Bordinggard den nya generationen enligt följande:

Nu växer det upp en generation där det är viktigare att vara «något» än det är att vara «någon». Det är skillnad. Att vara «något» i andras ögon handlar om externa ting; solbrillor och blått hår. Att vara «någon» handlar om inre färdigheter och din personlighet. Jag skulle gärna se att våra unga fotbollsspelare ägnade mer tid åt att öva upp sin förmåga och bli duktigare, snarare än att jaga berömmelse för sitt utseende eller sina bilar.

Samma fenomen kan också märkas utanför fotbollen. Fixeringen vid yttre ting har kommit till den punkten att det utgör en belastning i dagens samhälle. Niva nämner även att det nuförtiden finns ett klimat som kretsar kring talangjakter och dokusåpor och det därigenom växer fram en generation av karismatiska och individualistiska personligheter. Även om detta i teorin är positivt att varenda individ bejakar sin tro på sig själv och försöker sitt allra bästa har denna individfixering även medfört en otrolig stress bland dagens människor. Många lever nuförtiden i tron att man är någon först när man uppnått något som är viktigt i andras ögon och som får stor medial uppmärksamhet.

Att utmåla den ändrade samhällsutvecklingen som endast något negativt är även det en felaktig uppfattning bland sådana som mig som lever i brytningspunkten mellan det gamla och det nya. Det är glädjande att kunna konstatera att många unga i dagens samhälle nuförtiden inte hyser onödig respekt för auktoriteter, utan tar för sig och säger sin åsikt med självförtroende och pondus.

Detta har även en baksida. Vi har även sett att många nuförtiden är självcentrerade och respektlösa mot andra människor. Grunden i allt gott beteende är att visa hänsyn till andra människor. Att ha ett bra självförtroende skall för gentlemannen betyder att man förutom att ha en stark inre tro på sin egen förmåga även är villig att ta lära sig av andra.

Med detta som bakgrund och det faktum att vi nuförtiden lever i ett mycket komplext samhälle med många valmöjligheter gör att det har blivit allt svårare att leva i nuet och känna sig lycklig med det som man har nu och här.

Problemet med att inte leva i nuet kan visa sig i att man inte förstår att uppskatta sina närmaste eftersom man är så upptagen med att planera framtiden. Som nämndes ovan kan även missnöjet över sin egna situation medföra att man mår dåligt över sina tillkortakommanden.

För att komma tillrätta med detta finns det några tips för hur du kan bli lyckligare och klara av att leva i nuet.

  1. Det är ok att ha drömmar och mål eftersom dessa gör det enklare att strukturera upp sin vardag och veta vilka steg som man skall ta som näst i sitt liv. Problemet är att de mål som läggs upp ofta har en för kort tidsram och snarast skapar stress istället för att verka uppbyggande. Ta istället och bryt upp målsättningarna i delmål som är mer realistiska på kort sikt och för dig närmare mot ditt slutmål.
  2. Ifall du är missnöjd med din nuvarande situation, gör något åt situationen. Förväxla dock inte tillfälliga svackor i t.ex. arbetsförmågan eller i förhållandet med helhetssituationen. Acceptera att det kommer bättre och sämre dagar. Problemet som vi ofta gör är att vi överdramatiserar både de bättre och sämre dagarna, vilket gör att vi gör drastiska beslut baserade på de känslor vi har just denna dag. Framförallt då man har en sämre dag är det lätt hänt att man vädrar sitt missnöje alltför högljutt. Detta skadar både dig själv och din omgivning. Ta därför som princip att alltid tänka efter en och två gånger innan du klagar när du är på dåligt humör. Men det oaktat bör du ibland ta drastiska beslut och objektivt kunna ta ställning till vad som är bra för dig ifall du skall kunna bli lycklig. I t.ex. dåliga förhållanden lever allt för många kvar i dessa i rädslan för att klara sig ensam.
  3. Var tacksam över det du har. Detta är verkligen en uttjatad punkt och något som i princip varje sk. ”livscoach” för fram när de försöker förklara sina knep om hur du skall bli lycklig. Eftersom varenda människa upplever det ”att ha” på olika sätt har de flesta även svårt att relatera till denna punkt. Vad menas egentligen med att vara tacksam över sin situation? Utan att bli religiös handlar det om att alla som har den möjligheten bör vara tacksamma över att få vakna upp friska med möjligheten att ta självständiga beslut varje dag. Alltför många lever i en illusion över att ens arbetsgivare har makten över en samt att man är fast i en viss livsstil. De som har lyckan att vara född i Sverige borde vara medveten om att det är en själv som bestämmer över sitt liv och att det finns otroligt många alternativa möjligheter att leva sitt liv. Att vara tacksam över det man har handlar om att uppskatta sin frihet och sina valmöjligheter samt att uppskatta sina närmaste medmänniskor.
  4. Ta verkligheten för vad den är och överskatta och/eller överdriv inte din egen roll. Som det kanske framgick enligt det ovan nämnda finns det ett osunt förhållningssätt bland många i samhället till vad som är viktigt och vem som är viktig. Att en person har stor medial uppmärksamhet gör inte personen eller personens yrke viktigare än någon annans. För att bli lycklig är det viktigt att alla inser vem man verkligen är och i vilka situationer man trivs som bäst. Uppmärksamhet från media skall inte vara en sak som styr dina val i livet utan detta skall snarast vara en sak som följer med ”på köpet” i så fall. Vi skall alla vara medvetna om att vår egen roll i detta universum är ytterst liten nu och ännu mindre efter hundra år (för att uttrycka sig positivt 🙂 )
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *