Konstobjekten från Säbylund herrgård

Vi fortsätter bevakningen av den ytterst intressanta auktionen Important Spring Sale på Bukowskis som äger rum på onsdag och torsdag denna vecka på Arsenalsgatan 2 i Stockholm. Ännu imorgon har man möjlighet att närvara på visningen av konstobjekten som pågår mellan kl. 11-17 på Berzelii Park 1.

Då det gäller de objekt som auktioneras ut finns det denna gång en unik möjlighet att förvärva ett stycke svensk herrgårdshistoria när historiska konstobjekt från Säbylunds herrgård finns representerade. Sedan Säbylund herrgård färdigställdes år 1787 har nämligen inga möbler lämnat byggnaden.

För 230 år sedan stod den nya herrgården Säbylund klar på Närkeslätten. De 26 rummen möblerades med det finaste samtida konsthantverk som gick att uppbringa i Sverige. Husets innehavare syskonen Hedvig Margareta och Claes de Frietzcky lät skapa vackra gustavianska salonger.

Bild från en av de gustavianska salongerna på Säbylund med bland annat ett par speglar tillskrivna Pehr Ljung (1743-1819) som var en bildhuggare i Stockholm. Speglarna är från 1780-talet och kommer att auktioneras ut på Important Spring Sale.

Claes de Frietzckys egenhändiga inventarieförteckning från 1789 tar bland annat upp den förgyllda gustavianska sängen med vackert bildhuggeri, samt de två konsolborden och de ovanför hängande speglarna av Pehr Ljung. Ur ett konsthistoriskt perspektiv är det intressant att sängen omnämns av de Frietzcky som gustaviansk. Det är sällan en möbelstil får sitt namn under sin samtid.

Gustaviansk himmelssäng och porträtt av Carl Gustaf von Liewen (1695-1722).

Sedan huset färdigställdes 1787 har möblerna inte lämnat Säbylund. Däremot har det genom arv tillkommit ytterligare möbler och porträtt. Förutom en rad möbler säljs flera betydande svenska porträtt med anknytning till familjerna som bott på Säbylund och deras släktingar. Flera av dessa personer spelade en viktig roll inom vetenskap, kultur och politik. Bland rokokoporträtten märks en rad enastående pastellporträtt av Gustaf Lundberg föreställande medlemmar ur släkterna von Liewen och Ribbing.

Porträtt av Gustaf Lundberg föreställande Ulrika Elisabeth von Liewen (1747-1775).

Sergel står bakom en vackert utförd gipsbyst av Gustaf Adolf Reuterholm, samt två gipsmedaljonger, varav en föreställer greven och riksmarskalken Hans Henric von Essen (1755-1824), som hade ett spännande livsöde. Det var han som gick arm i arm med Gustav III när kungen blev skjuten på maskeradbalen. Arton år senare stod Hans Henric von Essen, då som Karl XIII:s riksmarskalk, i Helsingborg för att ta emot den nya kronprinsen i Sverige, Jean Baptiste Bernadotte.

Gipsbyst av Gustaf Adolf Reuterholm.
Gipsmedaljong föreställande Nils Silfverschiöld.

Hans Henric von Essen första hustru var friherrinnan Charlotta de Geer af Leufsta, dotter till Charles de Geer och Ulrica Elisabeth von Liewen. Genom deras arv blev H. H. von Essen ägare till det medeltida Wiks slott i Uppland. Från Wik kommer bland annat de praktfulla porfyrpjäserna, såsom den sengustavianska urnan av blybergsporfyr, med utsökta monteringar av förgylld brons, sannolikt utförda av hovsicelören Fredrik Ludvig Rung. Från Wik kommer också Fabian Wredes Prechtspegel med Wredes graverade vapen i spegelglaset.

Porfyrvas troligen tillverkad av hovsicelören Fredrik Ludvig Rung.
Svenskt barockskåp från tidigt 1700-tal tillsammans med skärm från mitten av 1700-talet.
Golvur med spelverk innehållande 14 stycken musikrullar från år 1798, tillverkad av Peter Strand.

Tidigare ägare av Säbylund
1768 – Genom köp Thure Gyllenspetz, gift med Hedvig Margareta de Frietzcky.
1788 – Genom gåva (fideikommiss) Charlotta Elisabet von Essen, gift med Nils Silfverschiöld.
1822 – Hennes syster Gustafva Fredrika von Essen, gift med Gustaf Julius Lewenhaupt.
1838 – Deras dotter Charlotte Lewenhaupt.
1869 – Hennes bror Axel Lewenhaupts änka Eugenia Carolina Desideria von Essen.
1894 – Hennes son Carl Harald Eugène Lewenhaupt, gift med Anna Maria Helena Mesterton.
1927 – Hans systerson Carl von Essen.
1947 – Dennes systerson Karl Gustav Lagerfelt, gift med Mary Charmian Sara Champion de Crespigny.
1970 – Genom köp deras son Johan Lagerfelt, gift med Ingrid Eriksson.

Säbylund herrgård år 1919. Carl Harald Eugène Lewenhaupt, siste ägaren av Lewenhaupt-släkten, framför huvudbyggnaden.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *