Kontaktannonser från år 1890

kontaktannonser från förr

Idag finns många olika tjänster för den som vill träffa sin drömkvinna. Ett av de mest populära sätten är väl via någon dejtingsajt på nätet, men även gamla hederliga kontaktannonser torde ännu vara i bruk. Annat var det i slutet av 1800-talet. Då var ett av få sätt att skicka in en annons till en tidning om man av någon orsak inte lyckades hitta sin drömkvinna i ”det verkliga livet”.

Även sättet som man framställde sig själv i kontaktannonserna skiljde sig rätt rejält från vad som är fallet idag. I slutet av 1800-talet var det viktigt att framhålla sin socioekonomiska bakgrund i kontaktannonserna, med klasstillhörighet och ekonomisk status i förgrunden.

Här har det gjorts forskning som visar att det var från och med 1920-talet som känslouttryck började få mer plats i kontaktannonserna. Men det var faktiskt så sent som på 1980-talet som den emotionelle mannen på allvar slog igenom i kontaktannonserna.

Att så var fallet under 1800-talet är kanske inte så märkligt med tanke på hur samhället såg ut. Kvinnan var i betydligt större utsträckning beroende av mannen för sitt uppehälle än vad som är fallet idag. Framförallt var synen på kvinnans roll i familjelivet en helt annan.

Nedan har vi plockat fram några kontaktannonser från tidningen Idun: Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet, som utgavs mellan åren 1887–1963. Målgruppen var hela tiden den borgerliga familjens kvinna. De första tolv åren låg tonvikten i innehållet på det husligt praktiska, men omkring sekelskiftet ändrade innehållet karaktär mot mera aktualiteter och samhällsfrågor. 

Under annonsspalterna hittade man främst yngre kvinnor som sökte jobb inom diverse hushållsarbeten hos familjer, men även en del annonser från män hittade man bland spalterna.

Med tanke på att tidningen var en av de största för den tidens kvinnor kunde man säga att målgruppen var den rätta för att lägga ut en kontaktannons för den som önskade lycka bland kvinnorna. Hur bra lycka man hade med annonserna lär man dock aldrig få veta.

Kontaktannonserna nedan är från åren 1889-1890.

Norrlänning som diskret framhåller sin förmögenhet på 50.000 riksdaler i kontaktannonsen.

Ung rik jordbrukare söker kvinna.

Ung kvinna sökes.

Unga, älskvärda och bildade kvinnor sökes.

Ung änka med förmögenhet duger också för denna unga man.

Vissa av annonserna var dock i gränslandet mellan arbetsplatsansökningar och kontaktannonser. Kamrer Er. Anderson söker här en ung engelska eller tyska för sommaren.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *