Konversationsetikettens gyllene regler

Som det konstaterats i flera omgångar här på Gentlemannaguiden är klassiska etikettregler något som alltmer fallit i glömska bland nutidens män. Utan att ha några vetenskapliga belägg för det är min uppfattning att tidigare generationer av män hade en betydligt bättre koll på de flesta etikettregler, i allt från hur man beter sig i olika sammanhang till mer praktiska kunskaper som klädsel och bordsskick.

Jag tänker inte påstå att allt var bättre förr. Så är det definitivt inte. Idag lever vi i ett helt annat, mer informellt samhälle där bland annat könsrollerna suddats ut allt mer. I mångt och mycket är det också en mindre fördomsfri generation som just nu växer fram. Men som jag upplever det finns det även en annan sida av myntet. I en tid när individualism och ytlighet hyllas och där alla formligen skriker ut sina rättigheter, utan att alls bry sig om sina skyldigheter, verkar det som att respekten för andra människor urholkas. De egna intressena är så viktiga att självupptagenheten riskerar mycket att det vi lärt oss om vett och etikett. Där upplever jag att det finns mycket att lära från äldre generationer och mer klassiska etikettregler.

Det är också där någonstans nyckeln till det som man kallar vett och etikett ligger, att flytta fokuset från jaget till ödmjukhet och självdistans. Många verkar tro att självförtroende och ödmjukhet är i ett slags motsatsförhållande och att den med självförtroende alltid högljutt måste stå för sina åsikter. Där finns det mycket att lära för många. I en omgivning där det finns en inflation på åsiktsmaskiner är det nuförtiden betydligt enklare än förut att urskilja sig genom ödmjukhet och ett vänligt beteende.

Det finns mycket som pekar på att den sanna gentlemannen blivit mer uppskattat i vårt samhälle. En sann gentleman försöker i första hand att få andra att må bättre och därför gör han alltid ett försök att lägga sig in i andras situation. En gentleman vet att det inte handlar om att låta smart och att vara kvick i sina svar. Framförallt försöker han alltid att tänka till innan han pratar.

PicsArt_1411461415689

Med denna ”maffiga” och något spretiga inledning påbörjar jag den första delen av både längre och kortare inlägg om etikettregler. Jag börjar med ett ämne som jag berörde en aning i texten ovan, nämligen konversationsetikett. Nedan följer 9 tips som kan vara bra att komma ihåg i konversationer:

1. Fokusera på din samtalspartner. Diskussioner handlar i mångt och mycket om att visa ett genuint intresse för sin samtalspartner och de ämnen som denna tar upp. Att ständigt kolla på sin klocka eller människor runtomkring samtidigt som man diskuterar signalerar ointresse och nonchalans.

2. Var intresserad och lyssna. Alltför många är rädda för tystnad i en samtalssituation. De flesta av oss vill till varje pris undvika tystnad, så till den grad att man i alltför hög grad börjar prata om egna intressen och sina egna liv. Ett bra tips för att bli omtyckt och samtidigt en uppskattad samtalspartner är att uppvisa generositet i diskussionerna och fråga mycket istället för att prata om sina egna intressen.

3. Avbryt inte andra mitt i deras meningar. Oavsett om det handlar om möten eller helt vanliga vardagliga diskussioner hör det till etiketten att aldrig avbryta en annan mitt i deras meningar. Oavsett hur smart den idé som man just formulerat i sitt huvud låter, bör man alltid låta samtalspartners avsluta sin mening.

4. En gentleman deltar inte i skvaller. Ifall du trots allt befinner dig i ett sällskap där skvaller förekommer är det din roll att nyansera den bild som förmedlas.

5. En gentleman förstår att det oftast finns andra orsaker bakom osakligt bemötande. Orsaker som inte behöver ha att göra med en själv. Även om man ibland möter på oskälig kritik och fult språk ger man aldrig tillbaka med samma mynt. Att behålla sitt lugn kan bidra till att lugna ner motparten och föra konversationen till en mer saklig nivå.

6. Bli inte en ”dörrstängare”. Det finns många människor som tror att konversationer handlar om att hitta motsägelser, retoriska fyndigheter och snabba fyndiga svar. Om du inte är en politiker som befinner sig mitt uppe i en paneldiskussion bör du undvika denna typ av konversationsteknik. Några exempel på typiska ”dörrstängare”:

– Har du sett några bra filmer på senaste tiden?

– Nej, jag hatar film.

– Det kommer att bli en riktigt spännande avslutning på Allsvenskan i år!

– Jag är inte intresserad av fotboll så jag bryr mig inte.

Även om de ämnen som tas upp inom ramen för en diskussion inte hör till ens intresseområden, så hör det till god konversationsetikett att visa sitt intresse för motparten. Man kan inte vara intresserad av allt här i världen, men att på ett övertydligt sätt döda ett ämne med en enkel replik är respektlöst mot sin samtalspartner. Istället bör man i dessa situationer med en motfråga försöka vända fokuset till motparten för att visa att man bryr sig om den andra och dennas liv.

7. Ta inte upp stora och kontroversiella ämnen när du träffar nya människor. Det finns några samtalsämnen som man i regel bör undvika när man träffar nya människor. Till dessa hör politik, religion och pengar. Även om det ibland kan kännas som att man redan från början har en bra kontakt skall man inte förutsätta att diskussionspartnern är på samma linje i dessa frågor.

8. En gentleman skryter aldrig och är aldrig nedvärderande. Ett av de tydligaste tecknen på att man nått långt i livet är att man inte känner något behov av att skryta över sina egna prestationer eller att nedvärdera andras prestationer. En sann gentleman låter sina prestationer tala sitt eget språk.

9. Låt bli att kritisera och klaga över tillvaron. De flesta av oss har en naturlig förmåga att klaga över tillvaron. Det är betydligt svårare att hitta något positivt att säga om de människor och de situationer som vi möter på dagligen. Detta blir snart en vana som är svår att komma ur ifall man inte ser upp. Kom dock ihåg att människor söker sig till sådana personer som är glada, positiva och nöjda med sina liv. Ingen vill i längden umgås med missunnsamma och missnöjda människor. Därför bör alla verkligen försöka-om då bara för en prövotid-att hitta något positivt att säga om allt och alla. Om det inte finns något positivt är det din uppgift att i så fall hålla tyst.

Bild överst: Library of Congress

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *