Lär av Benjamin Franklin

Det finns mycket att hämta genom att vara målinriktad och systematisk i sitt liv. Det finns dock rätt få exempel på hur man i praktiken skall gå tillväga för att bli bättre på att göra upp målsättningar och framförallt hur man skall göra för att följa upp dessa på kontinuerlig basis.

[pullquote]Ett bra sätt att utveckla sig själv och uppnå sina ambitioner är att utveckla ett system med livsregler som överensstämmer med ens egna uppfattning om vad som är viktigt i ens liv. [/pullquote]

Ett bra sätt att utveckla sig själv och uppnå sina ambitioner är att utveckla ett system med livsregler som överensstämmer med ens egna uppfattning om vad som är viktigt i ens liv. Ett praktiskt exempel över ett sådant system är det som Benjamin Franklin vid 20 års ålder utvecklade för att kontinuerligt utvecklas och för att nå sina ambitioner. Det yttersta målet med detta var enligt Franklin att uppnå moralisk perfektion (moral perfection).

Det första steget för Franklin var att utveckla och förbinda sig till ett personligt utvecklingsprogram som bestod av 13 så kallade dygder. Dessa dygder var följande:

 1. Temperance. Eat not to dullness; drink not to elevation.
 2. Silence. Speak not but what may benefit others or yourself; avoid trifling conversation.
 3. Order. Let all your things have their places; let each part of your business have its time.
 4. Resolution. Resolve to perform what you ought; perform without fail what you resolve.
 5. Frugality. Make no expense but to do good to others or yourself; i.e., waste nothing.
 6. Industry. Lose no time; be always employ’d in something useful; cut off all unnecessary actions.
 7. Sincerity. Use no hurtful deceit; think innocently and justly, and, if you speak, speak accordingly.
 8. Justice. Wrong none by doing injuries, or omitting the benefits that are your duty.
 9. Moderation. Avoid extremes; forbear resenting injuries so much as you think they deserve.
 10. Cleanliness. Tolerate no uncleanliness in body, cloaths, or habitation.
 11. Tranquillity. Be not disturbed at trifles, or at accidents common or unavoidable.
 12. Chastity. Rarely use venery but for health or offspring, never to dullness, weakness, or the injury of your own or another’s peace or reputation.
 13. Humility. Imitate Jesus and Socrates.

Utifrån dessa ”dygder” gjorde Franklin sedan upp ett schema med dygderna radvis uppräknade och med veckodagarna i kolumnerna. Han hade med sig schemat varje dag och följde dagligen upp sina framsteg. För varje dygd som han bröt mot lade han till en stjärna i sitt schema. Målsättningen för Franklin var att bibehålla schemat så rent som möjligt och minimera antalet prickar i protokollet. Det indikerade ett rent liv utan laster.

TEMPERANCE.

EAT NOT TO DULLNESS
DRINK NOT TO ELEVATION.

S.

M.

T.

W.

T.

F.

S.

T.

S.

*

*

*

*

O.

*  *

*

*

*

*

*

R.

*

*

F.

*

*

I.

*

S.

J.

M.

C.

T.

C.

H.

J.

Källa: Autobiography of Benjamin Franklin

Det finns mycket att lära av Benjamin Franklins sätt att för det första lägga upp de livsregler eller dygder som man önskar leva efter. Att ha klara regler gällande ens principer gör man det enklare att navigera ”rätt” i alla de olika situationer som man ställs inför varje dag.  Åtminstone för mig kan det ibland vara svårt att hitta motivationen till att varje dag jobba med en målsättning i sikte ifall jag inte har helhetsbilden klar för mig. Att på detta sätt tydliggöra och följa upp sina livsprinciper gör det mycket enklare att på daglig basis utvärdera sina framsteg.

 

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *