Lär av dina förebilder

Det finns många olika sätt att finna inspiration till att utvecklas som person både i vardagliga situationer och när det gäller att ge mer långsiktiga drömmar en skjuts i rätt riktning. I denna artikel skriver jag om en ett väldigt kraftfullt sätt att hitta inspiration, nämligen att lära av förebilder. Vi har alla personer i våra liv som vi beundrar, oftast för vad dessa uträttat i sina liv eller/och för deras personligheter.

Vi är alla vilsna i livet ibland, oavsett om vi redan klargjort våra mål i livet och aktivt arbetar utefter dessa. Det är inte så svårt att förstå med tanke på alla de utmaningar som vi ställs inför varje dag. Oavsett hur väl vi än planerar våra dagar kommer alltid nya utmaningar emot som är omöjliga att i detalj planera och förbereda sig inför.

Även om det naturligtvis inte går att planera och förbereda sig inför allt så kan det finnas en hel del att lära genom att lägga sig in i situationerna utifrån sina förebilders perspektiv. Jag använder mig ofta av tekniken genom att jag tänker hur någon av mina förebilder skulle agera om de var i motsvarande situation. Att lära av andra människor och deras sätt att lösa olika situationer kan ge oss värdefulla tips för hur vi skall sköta många av våra ärenden på ett bättre sätt utan att själv ha erfarenhet av det innan.

Det finns många tips och riktlinjer  i alla möjliga format tillgängliga för hur man bäst går tillväga i olika situationer. Detta både i tidningar, böcker och även på internet. För min del tycker jag ändå att det i många fall är betydligt effektivare att lära genom människor som jag ser upp till och som faktiskt representerar just de egenskaper som jag eftersträvar i en viss situation.  Att koppla ihop en viss förebild med en viss situation och fundera på hur denne skulle reagera och agera tror jag att är ett betydligt effektivare sätt än att endast läsa hur man borde agera utifrån vissa givna manualer.

Det finns många orsaker till detta. Den främsta torde ha att göra med hjärnans förmåga till att enklare koppla ihop positiva (eller negativa bilder) bilder än till skriven fakta. Dessutom är det ju så att ens egna engagemang på ett helt annat sätt återknyts till olika situationer ifall man ser framför sig de personer som man ser upp till och deras agerande. De flesta som har en förebild har en rätt klar bild av hur denna agerar i olika situationer. Detta kan därefter ge vissa ledtrådar för hur man även själva kan agera i många situationer.

Här är en enkel övning för hur man kan ”uppgradera” sitt tänkande genom förebilder:

  1. När du är orolig-fråga dig själv om din förebild skulle oroa sig i denna situation? Skulle det innebära ett problem för min förebild, eller oroar man sig bara i onödan.
  2. När du har en idé. Vad skulle din förebild göra ifall han/hon fick denna idé? På vilket sätt skulle denne agera? Många av oss har läst intervjuer eller böcker med våra förebilder och därigenom lärt oss en hel del om dessa personers tankemönster. Hur går dessa personer tillväga för att kritiskt granska sin idé och ta den till nästa steg?
  3. Mitt språk. Använder jag ett språk som framgångsrika människor använder eller borde jag uppgradera det?
  4. Mitt utseende. Har jag en klädsel och ett utseende som ger rätt intryck och som utstrålar självrespekt?
  5. Konversation. På vilket sätt uttrycker sig din förebild. Är detta ämne något som din förebild ens skulle prata om?
  6. När du tappar ditt humör. Skulle din förebild tappa sitt humör över dessa grejer och hur hanterar denne svåra situationer?

Detta var bara några exempel på olika situationer där man kan lägga sitt beteende i ett annat perspektiv. Det viktigaste är att man hela tiden bär med sig följande fråga, ”hur skulle en för mig viktig person agera i en dylik situation?”. Genom att  använda sig av den frågeställning kommer du att finna många svar i vardagliga situationer, både i mindre som större sammanhang.

Bild: Jarle Naustvik

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *