Lär av Napoleon Hill

I dagens inlägg tänkte jag tipsa om en av de bästa gratisböcker inom området ”personlig utveckling” som jag hittat på nätet. Boken heter The Law of Success in Sixteen Lessons och är skriven av Napoleon Hill. Eftersom boken är utgiven redan år 1928 har copyrighten på boken utgått och finns därför öppen för alla som en så kallad ”open source” på följande länk.

Napoleon Hill ligger även bakom en av de mest sålda böckerna genom historien, Think and Grow Rich, med över 45 miljoner sålda exemplar. Enligt mig är ändå boken The Law of Success in Sixteen Lessons strået vassare med handfasta tips för hur man kan utveckla sig själv och bli mer framgångsrik.

De 16 principer för framgång som boken bygger på är de nedan nämnda. Vissa av dem är svåra att översätta och ni får gärna bidra till dessa i kommentatorsfältet nedan. Till exempel den första punkten är jag medveten om att den engelska versionen inrymmer flera dimensioner än min svenska översättning.

Diagrammet under punkterna är riktigt intressant. Där har Napoleon Hill poängsatt några kända personer utifrån punkterna och sedan lagt till två stycken kolumner för en egen utvärdering. För att fullt ut förstå punkterna bör man dock läsa boken som alltså är uppbyggd på nedan nämnda framgångsfaktorer.

1)  Lagen om intellektet (The Law of the Mastermind)

2) En definitiv målsättning (A Definite Chief Aim)

3) Självförtroende (Self-Confidence)

4) Vanan att spara (Habit of Saving)

5) Initiativ och ledarskap (Initiative and Leadership)

6) Fantasi (Imagination)

7) Entusiasm (Enthusiasm)

8) Självkontroll, självbehärskning (Self-Control)

9) Att göra mer än vad man får betalt för (Doing More than Paid For)

10) En tilltalande personlighet (A Pleasing Personality)

11) Rätt tänkande (Accurate Thinking)

12) Koncentration (Concentration)

13) Samarbete (Cooperation)

14) Att lära av misstag (Profiting by Failure)

15) Tolerans (Tolerance)

16) Den gylle regeln (The Golden Rule)

Napoleon Hill chart

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *