Lär av tidigare ”bubblor” i historien

Den som inte kommer ihåg historien, är dömda att återupprepa den.

– George Santayana

Citatet ovan är troligen den mest använda felciterade maximen, eftersom Harvardprofessorn George Santayano (1863-1952) i boken The Life of Reason använder sig av följande citat: ”Den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd att upprepa det”.

Oavsett vilken formulering man väljer att använda sig av är båda lika sanna. För att kunna känna igen mönster som kan leda problem i nutid och framtid är det oerhört viktigt att lära sig av misstag som både man själv och andra gjort tidigare. Inget som händer i nutid är helt identiskt med tidigare fall, men människans reaktioner är i många fall identiska. Speciellt när det gäller finansiella bubblor och människans reaktioner i dessa går det att urskilja ett mönster.

En bok som kommit att bli en klassiker för att studera just fenomenen med flockbeteende vid olika typer av bubblor är boken Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds av Charles Mackay. Boken skrevs redan år 1852 och behandlar typiska bubblor som t.ex. The South Sea Bubble och tulpanmanin.

Denna bok skrevs alltså innan de finansiella bubblor som uppstått med jämna mellanrum under 1900 och 2000-talen. Om man tagit till sig många av de lärdomar som finns i boken, skulle många med stor säkerhet ha kunnat förhindra att dras med i den masshysteri som råder under typiska finansiella bubblor.

Nedan är boken i sin helhet. Genom att klicka på helskärmsvyn nederst på boken går det att få texten större.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *